Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 3/3: Hengittävä terapiasuhde rauhoittavana perustana

Käytän hengitystä työvälineenä esimerkiksi ohjaamissani lyhytterapiaryhmissä ja yksilöllisessä psykoterapiassa. Lähtökohta on se, että hengittävässä terapiasuhteessa terapeutin olemus kutsuu potilasta rauhoittumaan. Silloin terapeutin olemus sanoo toiselle esimerkiksi ”ei ole hätää” tai ”olet ok juuri tuollaisena”. Terapeutti saattaa silloin vaistonvaraisesti hidastaa tempoaan, jos potilas on ahdistunut ja kiihtynyt. Puheeseen syntyy taukoja ja väljyyttä. Kiireettömässä tunnelmassa potilas kokee ajattoman tunnelman syntymisen ja tilan saamisen kokemuksen. Terapeutti pyrkii virittäytymään potilaan rytmiin, mutta purkamaan liiallista synkroniaa säilyttäen erillisyyden. Työskentelyn perustana o

Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 2/3: Herkkyys, tunne-elämän kehitys ja hengitys

Hengityksemme heijastelee elimistömme tilan lisäksi sisäistä mielentilaamme. Samalla siinä on tavoitettavissa osa-alueita perimästämme ja vuorovaikutushistoriastamme. Hengitystavat vaikuttavat fysiologisten mekanismien välityksellä kokonaisvaltaisesti terveyteemme, aivan solutasolle asti. Hengitystavat kehittyvät osana varhaista vuorovaikutusta. Varhaiset kokemuksemme tallentuvat kehomuistiin ja näkyvät erilaisissa reaktioissamme esimerkiksi ollessamme stressaantuneita tai pelästyneitä. Näin voimme ajatella, että se, miten hengitämme, on muistamista. Myöhemmin elämässä kehossamme näyttämöllistyy se, miten olemme kokeneet, että meidät on nähty ja kohdattu ja miten olemme jo varhaislapsuudessa

Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 1/3: Miten tulin työssäni herkkyyden äärelle?

Olen työskennellyt aktiivisesti hengityksen parissa noin 15 vuoden ajan. Hengityskouluohjaaja-koulutuksen käyminen ja oman hengitykseni parissa työskentely oli mullistava kokemus. Moni asia järjestäytyi uudelleen kehomielen kokemuksessa. Hengityksen ja kehotyöskentelyn myötä aloin kuunnella itseäni herkällä korvalla. Kun lähdin soveltamaan oppimaani työhön, työskentely tapahtui alkuun lyhytterapiaryhmissä, vähitellen uskaltauduin käyttämään kehollisia harjoituksia yksilöllisessä psykologin ja psykoterapeutin työssä. Tässä vaiheessa psykofyysinen työskentelytapa ei vielä ollut kovin tavanomaista Suomessa, joten koin käytön vaativan rohkeutta. Huomasin, miten monella tuntui olevan vaikeuksia r

Missä vaiheessa ihmisestä tulee erityisherkkä?

Facebook-ryhmässä oli jokin aika sitten mielenkiintoinen keskustelunavaus: ”Missä vaiheessa ihmisestä tulee erityisherkkä ja voiko erityisherkkyydestä oppia pois, kovettaa itsensä?” Ensimmäisenä mieleen tuleva vastaus oli lyhyesti, että kyseessä on synnynnäinen ominaisuus josta ei voi oppia pois, mutta itsensä voi toki kovettaa (joksikin aikaa ja jossain määrin). Synnynnäinen hermoston ominaisuus Mutta tuleeko ihmisestä erityisherkkä hedelmöittymisen hetkellä, vai kuinka paljon sikiöaikaisella kehityksellä on tekemistä asian kanssa? On tehty ja on meneillään tutkimuksia, joissa tarkastellaan sikiöajan olosuhteiden vaikutusta ja sikiön "sopeutumista" tulevaan elinympäristöönsä ja olosuhteisi

Etsi asiasanoilla
50 viimeisintä
Uusimmat
RSS Feed

© 2014-2020 by Erityisherkän elämää

  • Wix Facebook page
  • Pinterest App Icon