top of page

Voimaantumisen 
kautta tasapainoon


UNESTA - HENGITYKSESTÄ - RAVITSEMUKSESTA - LEMPEÄSTÄ TERAPIASTA JA ITSEHOIDOSTA - LEMPEÄSTÄ LIIKUNNASTA - HARRASTUKSISTA - AISTIÄRSYKKEILTÄ SUOJAUTUMISESTA - EMPATIASTA, RAJOISTA, KONFLIKTEISTA JA VUOROVAIKUTUKSEN HAASTEISTA - USKOMUKSISTA - INTUITIOSTA - TYÖELÄMÄSTÄ

 

Itsetuntemus sekä oikea ravinto ovat voimaantumisen perusteita, ja oman vireystason tunnistaminen, säätely sekä optimointi ovat hyvinvoinnin edellytyksiä. Etsi kokeilemalla ja tuntemuksiasi kuuntelemalla itsellesi sopivin tapa purkaa stressiä ja ylivireyttä. Yhtä tärkeää on löytää innostavia ja sopivaa vireystasoa ylläpitäviä harrastuksia tai tekemistä, jotta ei huomaamattaan jämähdä alivireyden tilaan.

 

Erityisherkillä sopiva aktivaatiotaso ja liikunnan tai muiden harrastusten intensiteetti vaihtelee tavallista enemmän: kuormittumisen aste, elämäntilanteet, erilaiset aistiherkkyydet, turvallisuushakuisuus/elämyshakuisuus jne. vaikuttavat siihen, millainen harrastus- tai hoitovalikoima milloinkin tuntuu hyvältä.

Rakenna itsetuntemuksen ja itsesi kuuntelun kautta oman näköisesi elämä, vaikka saisitkin kanssakulkijoilta hämmästyneitä katseita tai kommentteja. Hanki vastamelukuulokkeet tai kuuntele äänikirjaa, mikäli se tekee julkisilla paikoilla liikkumisen vähemmän rasittavaksi tai ahdistavaksi. Rakenna keholle turvan tunnetta autonomista hermojärjestelmää rauhoittavilla harjoitteilla.

 

Opettele suojautumaan energiasyöpöiltä rakentamalla omanarvontuntoasi ja laittamalla rajoja.

 

Mielenterveysseura: Tunteet ja tunnetaidot

Amy Cuddy: Elekielesi vaikuttaa sinuun itseesi | Talk Video | TED.com

 

 

Unesta >

 

Hengityksestä >

Ravitsemuksesta >

 

Lempeästä terapiasta ja itsehoidosta >

 

Liikunnasta >

 

Harrastuksista >

Erityisherkkä työelämässä >

Aistiärsykkeiltä suojautumisesta >

Ensiapua ylivireeseen >

Empatiasta, rajoista ja vuorovaikutuksen haasteista >

Konflikteista ja arvostelusta >

 

Uskomuksista >

Intuitiosta >

Lisätiedon lähteille >

 

 

 

Monelle erityisherkälle perinteiset stressinpurkumenetelmät ovat liian rajuja. Samoin klassisista terapiamenetelmistä ei kaikille ole hyötyä tai ne aiheuttavat lisää ylivirittyneisyyttä.

 

Mindfulness on kokemuksissa eniten esille tullut ja hyviä tuloksia tuottanut menetelmä mielen ja kehon rauhoittamiseen.

 

Itselleni erinomaiseksi vaihtoehdoksi on osoittautunut myös psykofyysinen fysioterapia ja sen menetelmät, jotka on helppo oppia ja joista useita voi käyttää myös itsehoitomenetelminä.

MITÄ ON voimaantuminen?

"Voimaantumisella (empowerment) tarkoitetaan usein ihmisen sisäisinä prosesseina tapahtuvaa yksilöllistä voimaantumista. Voimaantumisessa oleellista on ihmisen oman voimantunteen lisääntyminen sekä omasta elämästä ja omista valinnoista vastuun ottaminen. Se sisältää pyrkimyksen opetella itsensä ja asioiden hallintaa sekä saada käyttöön sillä hetkellä tarpeellisia aineellisia ja henkisiä resursseja."
- Voimaantumo.fi

 

SAMANMIELISTEN SEURASSA

Omaan jaksamiseen, kehittymiseen ja voimaantumiseen vaikuttaa merkittävästi se, millaisessa seurassa aikaamme vietämme. Kotiin eristäytymisellä on hintansa, eikä se pidemmän päälle ole introvertillekään erityisherkälle ideaali tilanne. Sosiaalinen elämä (virtuaali tai live) ei ole niin kuluttavaa ja kuormittavaa, kun viettää aikaa ihmisten kanssa, jotka selittämättä hyväksyvät ja ymmärtävät kokemusmaailmaasi.

 

 

bottom of page