top of page

VOIMAANTUMINEN > Konflikteista,  arvostelluksi tulemisesta

Konflikteista, arvostelluksi tulemisesta

On varsin tyypillistä, että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja. Välttely on kuitenkin lyhyen tähtäimen ratkaisu, jonka seurauksena voi olla esimerkiksi

  • epätasa-arvoiset ihmissuhteet

  • kokemus siitä, että ei tule kuulluksi työpaikalla

  • sisäinen hämmennys ja itsetunnon huonontuminen

  • patoutuneiden tunteiden aiheuttamat terveysongelmat tai (passiivis-)aggressiivinen käytös.

Erityisherkän vilkas mielikuvitus voi ennakoida etukäteen tai tulkita jälkikäteen jonkin tilanteen konfliktiksi, vaikka se olisi muiden osallisten mielestä neutraali.

 

Konfliktitilanteessa erityisherkän vetäytymisenä näyttäytyvä käytös voi johtua tilanteen tunnelatauksen tai informaatiotulvan aiheuttamasta hämmennyksestä tai jähmettymisestä. Toinen osapuoli voi tulkita reagoimattomuuden haluttomuutena käsitellä asiaa tai "syyllisyyden" myöntämisenä. Kyseessä on kuitenkin fysiologinen tila, jolloin erityisherkkä tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla prosessoi tilannetta, eikä ole valmis ilmaisemaan kantaansa.

 

Reaktio voi kuitenkin erityisherkälläkin olla välitön puolustava hyökkäys, sanan säilä saattaa silloin iskeä kipakasti. Uhriutuminen on myös yksi hyökkäyksen muoto, tällöin manipuloidaan toinen osapuoli tuntemaan syyllisyyttä.

Konfliktin seurauksena herkkä ihminen

 

  1. on yleensä emotionaalisesti haavoittunut, oli oman reagointitavan toimivuus tilanteessa ollut mikä tahansa

  2. voi oireilla fyysisesti (tämä voi tapahtua jo etukäteen ennakoinnin seurauksena)

  3. voi stressireaktiona nukahtaa (kemiallinen ja fysiologinen reaktio voimakkaasti vaikuttaneeseen tapahtumaan)

  4. tarvitsee pitkän ajan toipuakseen ja käsitellääkseen tapahtuneen

  5. kokee helposti syyllisyyttä, häpeää tai loukkaantuneisuutta ilman syytä.

 

Konflikteilta ei pysty kukaan elämässään täysin välttymään, joten on syytä harjaantua tällaisten tilanteiden kohtaamiseen niin, etteivät ne romuttaisi omaa jaksamista tai hyvinvointia. Tai aiheuttaisi korjaamattomia vahinkoja ihmissuhteissa. Konfliktien kohtaamisessa auttaa aktiivisen, mutta ei-aggressiivisen puolensa pitämisen kyvyn kehittäminen ja armon antaminen itselleen.

http://www.hspelamaa.net/single-post/2017/10/25/Erityisherkk%C3%A4-konfliktissa

Arvostelluksi tulemisen pelosta


Erityisherkät pelkäävät arvostelua usein tavallista enemmän. Taustalla on kipeitä kokemuksia, joidenka takana on torjutuksi tulon pelko. Erityisherkkä ottaa konfliktit syvästi itseensä ja kokee helposti että oma arvo menee arvostelun mukana. Se on valtavan kipeä tunne. https://hidastaelamaa.fi/2017/11/erityisherkka-pelkaa-arvostelluksi-tuloa/

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssilla käsitellään laajasti myös konfliktien ja arvostelun pelkoja sekä opitaan valmistautumaan konfliktitilanteisiin mm. kehittämällä aktiivista puolustautumiskykyä.

 

 

 

 

 

 

 

 

< SIVULLE Voimaantuminen

bottom of page