top of page

KEHO JA MIELI > Kuormittumisalttius ja stressiperäiset sairaudet

Kuormittumisalttius ja stressiperäiset sairaudet

 

Erityisherkän hermojärjestelmä ja keho saattavat olla jatkuvassa hälytystilassa (ylivire, ylikuormitus) aistiärsykekuormituksesta johtuen. Aivot/alitajunta ei osaa erottaa todellista tapahtumaa siitä, että vain ajattelemme tilannetta tai tapahtumaa (tietoisesti tai tiedostamatta). Kehomme reagoi mielen tasolla tapahtuvaan rasitukseen (yliajattelu, murehtiminen) fyysisesti esim. kehon lämpötilamuutoksilla (alilämpöä tai lämpöä).

Liiallinen itsen suojaaminen ärsykkeiltä saattaa johtaa pitkäaikaiseen alivireeseen ja edelleen esim. masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen.

 

Erityisherkän reagointi ärsykkeisiin voi olla ulospäin hyvin huomaamatonta, vaikka hän kokee kehossaan hyvinkin voimakkaita tuntemuksia (esim. huimausta, sisäistä tärinää, pahoinvointia). esim. konfliktitilanteessa.

Kasvu- ja toimintaympäristön voimakas vaikutus

 

Erityisherkkyys ei aiheuta ihmisessä haavoittuvaisuutta, mutta se herkistää kasvu- ja toimintaympäristön vaikutukselle (differential susceptibility). Eli erityisherkkä reagoi keskimääräistä herkemmin niin positiiviseen (hyväksyvä, tarpeita tukeva) kuin negatiiviseen (tuomitseva, haastava) ympäristöön tai olosuhteisiin. Pakottautuminen käyttäytymään pitkäaikaisesti oman persoonallisuustyypin vastaisesti tai eläminen tarpeilleen sopimattomassa ympäristössä on hyvin stressaavaa. Pitkään jatkunut, jopa normaalilta tuntuvaksi olotilaksi muuttunut elimistön ja/tai mielen stressitila altistaa erilaisille stressiperäisille sairauksille, mm. loppuunpalamiselle, ahdistuneisuudelle ja paniikkioireille sekä muille stressiperäisille sairauksille.

 

Erityisherkille tyypillisiä ovat psykosomaattinen ulottuvuuden omaavat sairaudet ja ns. uupumussairaudet. Tällaisia ovat esim. migreeni, fibromyalgia, ärtynyt suoli, uupumuoireyhtymä, sydänsairaudet tai -oireet. Erityisherkällä ahdistuneisuus voi johtua osittain tai kokonaan aistikuormittumisesta.

 

Elaine Aron on todennut asiakaskokemuksiinsa perustuen, että mikäli erityisherkkä ei huolehdi tarpeistaan ja jaksamisestaan, niin viimeistään noin 40-vuotiaana ylikuormittuminen puhkeaa todennäköisesti jonkinlaisena fyysisenä sairautena. 

 

Suomen erityisherkät ry, Erityisherkkyyden erottaminen sairauksista ja häiriöistä:

"Elimellisoireiset (somatoformiset) häiriöt

Yhteistä: Keskimääräistä suurempi herkkyys sille (ja taipumus huomioida sitä) mitä elimistössä tapahtuu, taipumus reagoida lääkkeisiin (sekä vaikutuksiin että haittavaikutuksiin) ja mieleen vaikuttaviin aineisiin (esim. kofeiini ja alkoholi) keskivertoa paljon voimakkaammin. Kipukynnys on joillakin HSP-piirteisillä tavanomaista matalampi.

Erilaista: Somatisaatiohäiriössä oirekuvan taustalla on yleensä tunnistettava psykologinen ongelma tai laukaiseva tilanne. HSP on harvoin vaativa hoidon suhteen, ja hän ei yleensä muille tuntemuksistaan valita eikä vaadi toisten huomiota. Vaikka HSP:n elimistö on herkkä ja reagoi herkästi ulkoisiin ja sisäisiin virikkeisiin (geneettisistä – ei psykologisista – syistä), niin HSP joka pitää itsestään huolta, kokee itsensä yleensä täysin terveeksi."

Irene Lyon kertoo varhaislapsuuden traumojen/stressin jumittumisesta autonomiseen hermostoon. Traumat voivat syntyä mistä tahansa turvattomuutta aiheuttaneesta kokemuksesta, ei pelkästään dramaattisista tapahtumista. Ilmainen 3-osainen videosarja: https://irenelyon.com/healing-trauma

Äidin raskausaikana kokema stressi, varhaislapsuuden traumat ja turvattomuuden/turvan tunne vaikuttavat autonomiseen hermostoon sekä siihen, kuinka aikuisena erityisherkkyys tuntuu toisille meistä kiroukselta ja toisille lahjalta. Hermoston epätarkoituksenmukaista toimintaa on mahdollista tasapainottaa opettamalla keholle turvan tunnetta. Irene Lyon:  Understanding highly sensitive people: Nurture or Nature?

Susanna Tanni: Kehitystrauma ja sen merkitys elämälle

Erityisvoimia: Tietoa, työkaluja ja vinkkejä lapsen kuormituksen säätelyyn sekä vanhemman oma voimavarapankki 

Uupumuksesta, loppuunpalamisesta

 

Yhteenveto laajasta kansainvälisestä kyselytutkimuksesta: https://hoogsensitief.nl/hsp-and-burnout-international-research. Kyselytutkimukseen vastanneista erityisherkistä jopa 75% oli kokenut loppuunpalamisen.

Suosittelen seuraamaan Liisa Uusitalo-Arolan sivustoa. Suosittelen Liisan Uuvuksissa- kirjaa sekä työkirjaa.

Ex-suorittajat: Suoraa asiaa työuupumuksesta, masennuksesta, ahdistuksesta ja stressihäiriöstä. Kaksi erilaista tarinaa videoiden muodossa: https://www.facebook.com/pg/exsuorittajat

Stressi

Sampsa Puttonen: Stressin fysiologiset vaikutukset

Satu Tuominen: Vagushermo on salainen aseesi stressiä vastaan


Erityisherkkyydestä ja sairauksista 

Mm. allergioista ja migreenistä (lyhyesti): http://www.hsperson.com/pages/1Nov08.htm

HSPs and Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome, and Other Illnesses Perhaps Related to "Central Sensitization": http://www.hsperson.com/pages/2May12.htm

Migreeni: https://migraine.com/blog/highly-sensitive-people/

Laaja artikkeli, jossa asiaa myös sairauksista https://www.psychologytoday.com/articles/201107/sense-and-sensitivity:

"When he surveyed people Aron had identified as HSPs, he found unusual susceptibility to an array of conditions long thought to have a psychosomatic component. Much more than others in the population, they suffered from migraines, irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, allergies, and fibromyalgia. Jawer felt the findings point to wide-scale biological differences in HSPs.

"Take migraines," he says. "We know they're triggered by a number of things in the environment—sights, smells, even changes in the weather." Moods, too, can act as a catalyst: "Strong feelings, even ones people don't realize they have, can bring migraines on," says Jawer. He believes HSPs are unusually touchy to both emotional and tangible irritants—to mean-spirited comments as well as pollen or dander in the air.

Behind it all, says Orloff, is likely a hair-trigger flight-or-fight response. A lower threshold of activation of stress hormones would leave the body flooded with cortisol and adrenaline. Chronically elevated stress hormones are linked with a host of health problems, from heart disease to decreased bone density to impaired memory."

 

 

< SIVULLE Keho ja mieli

STRESSATUN
SAIRAUKSIA

 

Elaine Aronin mukaan erityisherkät reagoivat erityisen herkästi myös esim.  hormoneihin ja hormonitasojen vaihteluun. Tärkeää olisi löytää lääkäri, joka suhtautuu vakavasti erityisherkkyyteen ja on valmis suorittamaan tavallista tarkempia kokeita ja/tai uskoo oireet todellisiksi, vaikka testitulokset ovat vielä raja-arvojen sisällä.

 

Pidä huoli hyvistä hormoneista

Stressi vaikuttaa voimakkaasti myös laskemalla niitä hormonitasoja, jotka ovat erityisherkällä jo luontaisesti alhaalla. Tutkimuksissa erityisherkiltä on löydetty hormonituotantoon (serotoniini, dopamiini) vaikuttavia geenimuunnoksia, jotka todennäköisesti liittyvät ainakin osalla erityisherkkyyteen (alkup. lähteet Elaine Aron, Erityisherkkä ihminen, Erityisherkkä ihminen ja parisuhde).
 

Hyvä mieli hormoneilla

Väsymysoireyhtymä

Erittäin hyvä artikkeli väsymysoireyhtymästä: Sairastuneet ovat usein ahkeria perfektionisteja, joiden vaivoja ei oteta todesta

Artikkelissa mainitaan kiinnostavia yhteyksiä jatkuvan suorittamisen tarpeen, sympaattisen hermoston toimintahäiriöiden ja toisaalta kuormittumisen sekä hitaan rasituksesta toipumisen välillä.

bottom of page