ERITYISHERKKYYS > Tiede ja tutkimus erityisherkkyyden taustalla

Tiede ja tutkimus erityisherkkyyden taustalla
 

Erityisherkkyystutkimusta on olemassa, mutta vahvistusta tutkimuslöydöksiin ja tulkintoihin on saatu muista tutkimuksista, joissa tutkitaan herkkyydelle läheisiä käsitteitä. Piirrettä kuvataan tutkimuksissa usein hiukan eri nimityksillä ja termeillä. 

Elaine N. Aron on tutkinut erityisherkkyyttä 1990-luvulta lähtien. Termi Highly Sensitive Person (HSP) on hänen kehittämänsä. Tieteellisissä yhteyksissä (neurologisissa tutkimuksissa) ominaisuudesta käytetään termiä 'Sensory Processing Sensitivity'. Aron on hyödyntänyt omissa tutkimuksissaan myös mm. temperamenttipiirretutkimuksia (estyneisyys, reaktiivisuus).

Suomalainen Sylvi-Sanni Manninen aloitti herkkyystutkimukset 1950-luvulla ja käytti termejä yliherkkä sekä hypersensitive. 
(HSP Suomi ry Erityisherkkyyden tutkimustaustaa)

 

Elaine ja Arthur Aronin mukaan meneillään on useita tutkimuksia, joista odotetaan lähiaikoina tuloksia: geneettisiä, aivotoimintaa tutkivia sekä vanhemmuuteen, emotionaaliseen reaktiivisuuteen ja positiivisen/tukevan ympäristön vaikutuksiin liittyviä.

 

Lyhyet kuvaukset tutkimuksista, jotka Aron mainitsee Erityisherkkä ihminen (suom. 2013) sekä

Erityisherkkä ihminen ja parisuhde –kirjoissa (suom. 2014) >

Elaine Aronin koonti uusista tutkimuksista (2018):  New Research on Sensory Processing Sensitivity (SPS)

 

Kokemukset erityisherkkyydestä ovat todellisia, hyvin monimuotoisia ja aina tavalla tai toisella yksilön psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn ja tarpeisiin vaikuttavia (positiiviset sekä negatiiviset vaikutukset). Siksi piirteen tunnustamiseksi ja tunnustamiseksi on tarpeen saada käyntiin yhä lisää uskottavaa tutkimustyötä. Kiinnostus eri tieteenalojen tutkimuksiin onkin kasvamassa. Työn alla on Suomessakin useita erityisherkkyyteen liittyviä opinnäytetöitä ja väitöskirjoja sekä aiheeseen liittyvien kirjojen taustamateriaaliksi tehtäviä kyselyitä (eivät täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä).

 

---

Bianca Acevedo: The Highly sensitive brain Research, Assessment, and Treatment of Sensory Processing Sensitivity (ilm. kesäkuu 2020)

Andre Sólo, 14.12.2018: These 3 Uncommon Sets of Genes Make You a Highly Sensitive Person 
Andre Sólo, Psychology Today, 23.1.2019: 4 Brain Differences of Highly Sensitive People - This Is Your Brain on High Sensitivity


Elaine Aronin haastattelu: Are You A Highly Sensitive Person? Here’s The Science Behind This Personality Type

Elaine Aron: A Talk on High Sensitivity Part 1 of 3: Research (Youtube)

Elaine Aronin nettisivut: http://hsperson.com/research/

 

Cecilia Åslunds forskningsresultat om "känslighets-gener": Därför är vissa mer känsliga än andra
HSP Sverige:

---

Tutkimusartikkeleita, julkaisuja:

---

Opinnäytteitä:

---
Tiedeartikkeleita, uutisia:

 

 

< SIVULLE Erityisherkkyys