ITSETUNTEMUS > Persoonallisuustestejä

Persoonallisuustestejä

 

Introverttti/ekstrovertti-piirteen lisäksi voi olla mielenkiintoista tutkia ja tiedostaa muita käyttäytymis- tai reagointimallejaan mm. MBTI- tai enneagrammitestien avulla. Molemmat testit ovat tunnustettuja ja käytössä laajasti myös esim. yritysten henkilöstön kehitysohjelmissa.

 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)


"MBTI-analyysi perustuu psykologi Carl Jungin 1920-luvulla julkaistuihin ajatuksiin, ja se on kehitetty 1940-luvulla. Erilaisia luonnetestejä on olemassa paljonkin: MBTI on yleisimpiä, ja sillä on vankka tieteellinen pohja.

Analyysi luokittelee ihmiset neljän ominaisuuden perusteella. Yhdistelmistä syntyy 16 luonneluokkaa. Ominaisuudet ovat:

* Ulospäinsuuntautunut (E) – Sisäänpäinkääntynyt (I)

* Käytännöllinen (S) - Intuitiivinen (N)

* Looginen (T) - Tunteva (F)

* Järjestelmällinen (J) - Spontaani (P)

Päättäjätyypeillä korostuvat T ja J, luovilla tyypeillä N ja P, realisteilla S ja J sekä hengenluojilla E ja F."

(Talouselämä: Kun luonteet törmäävät)

 

Tee MBTI-testi (englanninkielinen)

Wikipedia: Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori

Talouselämä: Kun luonteet törmäävät

Vesa Routamaa, Tiina M. Hautala: Katse naamion taa - itsetuntemuksesta voimaa

 

The Myers-Briggs Foundation

Heidi Priebe: What Each Myers-Briggs Type Does In A Rut 

 

 

Enneagrammi

 

Persoonallisuusenneagrammi (usein vain enneagrammi) on yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu, jonka pohjana käytetään G. I. Gurdjieffin opetuksessaan esiintuomaa enneagrammisymbolia. Teoria on luotu tukemaan itsetutkiskelua, helpottamaan yksilöiden välistä ymmärrystä sekä kommunikaatiota ja ensisijaisesti lisäämään suvaitsevaisuutta. (Lähde: Wikipedia)

 

Enneagrammi perustuu ihmisten erilaisuuteen ja omasta tyylistä johtuvaan käyttäytymiseen. Jokainen meistä on oppinut jo lapsuudessaan perusstrategian, jonka avulla olemme saaneet turvallisuutta ja selviytymiskokemuksia perheen piirissä ja muissa kohtaamissamme tilanteissa. Tätä lapsuudessa omaksumaamme selviytymisstrategiaa me sovellamme myös myöhemmin elämässämme eri tilanteissa. Nämä strategiat ilmenevät enneagrammin yhdeksänä tyylinä. Enneagrammi on oman persoonan kehittämisen ja kasvun väline, jonka kautta opimme vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja ja huomaamme oman tyylimme vahvuudet ja vahvuuksien ylikäytön. Alamme ymmärtää paremmin myös toisten ihmisten käyttäytymisen erilaisuutta. (Lähde: www.enneagram.fi, Suomen ennegrammi ry)

 

Enneagrammi ja ihmisen mieli, osa 1, osa 2

Enneagrammia narratiivisesti, tee testi

Namaste.fi: Mikä enneagrammi on?

Suomen enneagrammiyhdistys ry

The Enneagram Institute

 

 

Personality Junkie: Correlations for the Myers-Briggs/MBTI & Enneagram Types

 

 

 

< SIVULLE Erityisherkkyys ja itsetuntemuksen lisääminen

© 2014-2020 by Erityisherkän elämää

  • Wix Facebook page
  • Pinterest App Icon