top of page

ERITYISHERKKYYS > Tiede ja tutkimus erityisherkkyyden taustalla

Erityisherkät pojat ja miehet
 

Erityisherkkyys on yhtä yleistä naisilla ja miehillä. Poikia ja miehiä ohjataan kuitenkin tyttöjä ja naisia enemmän karaisemaan itseään, ja he kokevat usein joutuvansa piilottelemaan ja häpeämään herkkyyksiään. Tällainen pitkäaikainen, voimakas falsifiointi ja hyväksytyksi tulemisen puute saattaa johtaa mm. ongelmakäyttäytymiseen, päihteiden väärinkäyttöön, fyysiseen tai henkiseen sairastumiseen.  Toisaalta persoonallisuutta tukevassa kasvu- ja toimintaympäristössä erityisherkästä pojasta todennäköisesti kasvaa tasapainoinen, vahva, herkkyyttään hyödyntämään oppinut mies.

 

 

---

 

The Captain's Pod: HSP S.O.S. #5 - The Highly Sensitive Man (podcast)

 

Peter Messerschmidt:

 

Ted Zeff:

Tom Falkenstein: Den högkänslige mannen: Toiminnanjohtaja Hannu Sirkkilän blogikirjoitus kirjasta

Tom Falkenstein ja Andy Mort keskustelevat erityisherkkyydestä ja maskuliinisuudesta: The Masculine Ideal

 

The Good Men Project: I Am a Highly Sensitive Man 

 

The Highly Sensitive Men 

YouTube-kanava: https://www.youtube.com/user/highlysensitivemen/feed

Elämyshakuisuus erityisherkän miehen näkökulmasta: Dr. Tracy Cooper pohtii blogikirjoituksessaan mm. HSP/HSS miehen uravalintoja. The sensation seeking highly sensitive male

 

 

< SIVULLE Erityisherkkyys

bottom of page