top of page

VOIMAANTUMINEN > Empatiasta, rajoista, vuorovaikutuksen haasteista

Empatiasta, rajoista

 

Vuorovaikutukseen liittyy erityisiä haasteita johtuen erityisherkkien "ihmisten lukutaidosta", usein voimakkaasta empatiasta, rajojen asettamisesta ja hallinnasta. Small talk väsyttää, totuuden värittäjät ärsyttävät. Oman mielipiteen sanoittaminen onnistuu usein vasta tilanteen mentyä ohitse.

Erityisherkkyys ja läheisriippuvuus eivät kulje käsi kädessä, mutta erityisherkkyyteen liittyy piirteitä (mm. miellyttämisen ja auttamisen halu), jotka voivat altistaa tai johtaa läheisriippuvuuteen. Omien rajojen määrittämisellä ja kunnioittamisella on tässäkin merkittävä rooli.

 

Intense Feelings and Learning to Respond Instead of React

 

 

Empatiasta

 

Monet erityisherkät ovat voimakkaasti empaattisia, ja varsinkin englanninkielisessä materiaalissa käytetään usein termiä 'intuitive empath'. Termi ei tarkoita, että erityisherkän empatiakyky olisi jollain lailla yliluonnollista tai henkistä, vaikka joku voi omaa vahvuuttaan toki siihenkin suuntaan kehittää ja käyttää. Intuitiivinen tarkoittaa tässä enemmänkin tilanteiden, ilmapiirin ja ihmisten hyvin tarkkaa, tiedostamatonta ja automaattista "lukemista" ja vaistoamista sekä noiden tunnetilojen kokemista itsessään ja niihin eläytymistä.
Keskustelimme itsetuntemusohjaaja ja holistinen personal trainer Eevi Vuoriston kanssa empatiasta; miltä tuntuu kun tuntee muidenkin tunteet, onko voimakas empatiakyky lahja vai kirous? Lopussa myös muutamia selviytymisvinkkejä. Ääntä kohti: Eevin kanssa empatiasta (Soundcloud, kesto n. 37 min.)

 

Judith Orlow kertoo haastattelussa, mitä iloa ja millaisia haasteita on olla erityisherkkä ja voimakkaasti empaattinen. Mukana myös Bianca Acevedo, joka kertoo lyhyesti peilisoluja koskevasta tutkimuksesta: Dr. Orloff NPR Interview with Larry Mantle on Emotional Freedom

 

Judith Orlowin video emotionaalisesta empaatista: What Is Your Emotional Type?DrOrloff PBS Show "Emotional Freedom Now" segment 

 

Dr. Tracy Cooper käsittelee kirjoituksessaan mm. empatiaa koskevia tutkimuksia sekä muistuttaa, että voimakkaasti empaattisen erityisherkän täytyy oppia huolehtimaan jaksamisestaan ja suojaamaan itseään, jotta välttyy myötäelämisen ja jatkuvan tunne-energian vastaanottamisen stressivaikutuksilta; loppuunpalamiselta, masennukselta ja ahdistuneisuudelta: The Highly Sensitive Person and High Empathy

 

Ralph Smart, Infinite Waters:  How to Stop Absorbing Other People's Energy (Youtube)

Ralph Smartin neuvot:

  1. Muista että ei ole mahdollista miellyttää kaikkia, kaikki eivät tule pitämään sinusta, teet mitä ja kuinka paljon tahansa

  2. Kutsu: Valitse haluatko vai etkö halua olla tai mennä sinne, mihin toinen sinut kutsuu. Ja toisaalta kenelläkään ei ole lupaa tulla sinun sisäiseen valtakuntaasi ilman sinun lupaasi.

  3. Älä kiinnitä huomiotasi niihin kohteisiin tai henkilöihin, jotka vain vievät energiaasi. Tunne oma arvosi ja kiinnitä huomiosi sellaiseen, mikä lisää positiivista energiaa.

  4. Hengitä, liiku luonnossa, tanssi, meditoi - mitä tahansa puhdistaaksesi mielesi ja tunnetilasi.

  5. Olet itse vastuussa omasta tunne- ja olotilastasi, ota aktiivisesti ja täysin siitä vastuu. Ei pidä syyttää sitä toista, jonka tunnetilat sinä itsessäsi tunnet.

 

Daniel Golemanin mukaan on olemassa kolmea erilaista empatiaa, jotka ovat:

  • Kognitiivinen empatia – kykyä ymmärtää, miten toisten ihmiset näkevät maailman ja kykyä katsoa elämää toisten ihmisten perspektiivistä. Tämä auttaa meitä muotoilemaan viestimme toisille siihen muotoon, että he voivat ymmärtää, mitä haluamme kertoa.

  • Emotionaalinen empatia – kykyä ymmärtää, miltä toisesta tuntuu ja aivojen tasolla tapahtuva yhteys, joka mahdollistaa kemian yhteydessä toisiin ihmisiin.

  • Empaattinen huolenpito– joka johtaa empaattisiin tekoihin, toisin kuin kaksi edellä mainittua. Tämä kolmas empatian muoto perustuu muinaisten nisäkkäiden huolenpitoon ja vanhemmuuteen ja se ravitsee näitä edellä mainittuja ominaisuuksia.

(Lähde: Positiivinen pedagogiikka: Myötätunto ja empatia opetuksen keskiöön)

 

 

Överiempatiasta: Herkkä ja överiempaattinen – miten voit lopettaa itsesi ylikuormittamisen toisten tunteilla
Sympatiaa vai empatiaa: Auttajalta kaivataan empatiaa, ei sympatiaa  

Brené Brownin näkemys sympatian ja empatian eroista: RSA Shorts - The Power of Empathy

WikiHow: How to stop absorbing other people's emotions

Center for Building a Culture of Empathy, Karla McLaren 

Right supramarginal gyrus plays an important role in empathy

Empaatin ja ja empaattisen henkilön eroista:

Mistaken Identities: On Being a Highly Sensitive Person, an Empath and a “Sensitive”…or not

The Happy Sensitive Project: Being Empathic versus Being an Empath: Crucial Differences
HSP S.O.S: The Highly Sensitive Empath (podcast)

 

 

Peilisolujärjestelmästä
Bianca Acevedon tutkimuksen mukaan erityisherkkien ihmisten aivojen empatiaa osoittava aktivoituminen (peilisolujärjestelmässä sekä aivosaaressa) on vahvempaa kuin ei-herkillä. (lähde: Aron: Erityisherkkä ihminen)

Lyhyt kuvaus Bianca Acevedon tutkimuksesta

 

 

Rajoista - mikä on riittävästi, mikä liikaa?

Henkilökohtaiset rajat eivät ole sodankäyntiä varten, vaan ne määrittävät tilan, joka vaaditaan rentoon, vastavuoroiseen, kunnioittavaan ja myötätuntoiseen kanssakäymiseen sekä voimavarojen riittämisen varmistamiseen. Suojakuoret saavat vähemmän osumia silloin, kun rajat ovat terveessä kunnossa, kun on enemmän liikkumatilaa. Rajojen sisällä voi olla tyynempi ja tehdä itselle mieluisia valintoja. Silloin jää resursseja harkinnan mukaan ylittää mukavuusrajoja. Meillä on useita erilaisia rajoja niin oman fyysisen kuin psyykkisen jaksamisen alueilla. Niitä voi tutkia ja tuoda itselle näkyväksi vaikka valokuvaamisen avulla, esimerkiksi Fotojoogaa mielelle -verkkokurssilla

Naistenkartano ry: Omat rajat ja lähisuhteet

Dr. Gabor Maté: When the Body Says No - Caring for ourselves while caring for others  (Youtube)

Läheisriippuvuudesta

Eevi Vuoristo: Podcast läheisriippuvuudesta toipumisesta


Mtv.fi: Olemassa vain muita varten
"– Oppiessaan täyttämään muiden tarpeet ja toiveet läheisriippuvainen unohtaa oman elämänsä. Hän ei pian edes tiedä, mitä hän haluaisi tai mikä olisi hänelle tarpeen. Hän ei pysty vetämään omia rajoja, vaan on ennen kaikkea muita varten. Hän suostuu olemaan muita varten silloinkin, kun hän itse tarvitsisi omaa aikaa tai kun hänellä itsellään olisi omia menoja, Malinen kuvailee."

Konflikteista ja arvostelun pelosta >

Narsismista

 

 

< SIVULLE Voimaantuminen

bottom of page