top of page

VOIMAANTUMINEN > Työelämästä

Erityisherkkä työelämässä

 

Erityisherkälle mielekkään työn tai elämäntehtävän löytäminen on usein tavallista tärkeämpää. Haaveillaan inhimillisemmästä, eettisemmästä, joustavammasta tai innostavammasta työstä, jossa arvostetaan erityisherkille ominaisia piirteitä; luovuutta, tunnollisuutta, oikeudenmukaisuutta, kykyä nähdä kokonaisuuksia usealta kantilta jne. Todellisuudessa useat kipuilevat jaksamistaan sekä itsensä esille tuomista 24/7 tavoitettavuutta, jatkuvaa ketterää muutosta korostavassa ja suosivassa työelämässä.

 

Yksi eniten esille tulleista aiheista erityisherkkien keskusteluryhmissä onkin sopivan koulutuksen ja työn löytäminen. Yhtä oikeaa vastausta ei ole. Jollekin sopii yksityisyrittäjyys huolimatta siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä, yhdelle sopii hoitotyö vaikka toinen uupuu siinä henkisesti. Itsetuntemuksen, itsestä huolehtimisen ja erilaisten voimaantumiskeinojen kautta omanarvontunto nousee, jaksaminen lisääntyy ja toivottavasti löytyy oma polku myös työelämässä.

Alan tai ammatinvalinnan lisäksi olennaista on työpaikka - sama työ toisessa yrityksessä (fyysinen ympäristö, ilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet, merkityksellisyyden kokeminen) voi olla aivan liian kuormittavaa, mutta toisessa unelmatyö. 

Useat kiinnostuksen kohteet 

Erityisherkille on tyypillistä olla kiinnostunut monista asioista. Joskus se saattaa vaikuttaa häilyväisyydeltä ja sitoutumisvaikeudelta myös työuralla: joko sitä yhtä ja ainoaa omaa alaa ei tunnu löytyvän, tai uudet haasteet ja osaamisen laajentaminen aivan uudelle alalle tuntuu mielekkäältä aina uudestaan ja uudestaan. Tämän tiedostaminen auttaa näkemään aiemmin sirottuneelta vaikuttaneen työuran tai urahaaveet positiiviselta kannalta, ja myös yhdistämään monet osaamisalat ja kiinnostuksen kohteet mielekkääksi ja positiivisena nähdyksi kokonaisuudeksi. Punainen lanka ja kaiken taustalla oleva perusta, yhdistävä tekijä on usein löydettävissä kun sitä osaa etsiä. 

Siirtyminen mielenkiinnon kohteesta tai työpaikasta toiseen saattaa aiheuttaa myös itselle tunteen, että ei löydä paikkaansa, ei kuulu oikein mihinkään näistä yhteisöistä kiinteästi.


Lue lisää moniosaajastaUnelma-ammatti: Moniosaaja tai jokapaikanhöylä

Moniosaaja ei tarkoita automaattisesti monilahjakkuutta, vaikka useissa lähteissä lahjakkuus siihen liitetään. Mitä jos tunnetkin olevasi keskinkertainen tai hyvä osaaja superlahjakkuuden sijaan, mutta sinulla on osaamista ja tietoa laajasti eri alueilla? Erittäin valaiseva Marianne Cantwellin Ted Talk siitä kuinka voi löytää oman paikkansa "välitiloissa": The hidden power of not (always) fitting in - Finding belonging in the liminal spaces of life 

 

Highly Sensitive vai Highly Successful?


Erityisherkkyys tuo mukanaan paljon positiivisia ominaisuuksia, joille emme itse aina osaa antaa riittävästi arvoa. Monille meistä on luontaista esimerkiksi

 • luovuus, out of the box -ajattelu

 • kokonaisuuksien hahmottaminen, eri näkökulmien huomioiminen, riskien arvioiminen

 • tarkkuus: yksityiskohtien, vivahteiden, mahdollisuuksien, heikkojen signaalien, ristiriitaisuuksien ja virheiden huomaaminen

 • tunnollisuus ja kerralla kuntoon -toimintatapa

 • alun suunnittelun jälkeen nopea toteuttaminen ja intohimoinen paneutuminen

 • empaattisuus, ilmapiirin ja toisten tarpeiden vaistoaminen (pidettyjä työtovereita)

 • intuitio.

 

Opetellaan myymään nämä ominaisuutemme sekä itsellemme että työnantajalle vahvuuksina, sen sijaan että keskittyisimme erityisherkkyyden tuomiin haasteisiin. 

 

Puheeksiottaminen

 

Monet arastelevat erityisherkkyyden kertomista työpaikalla. Tuumailun paikka toki, mutta asiallinen puheeksi ottaminen oma-aloitteisesti saattaa johtaa yllättävän positiivisiin tuloksiin. 

 

Esimerkiksi kehityskeskustelussa tehtäviensä tasalla olevan esimiehen tulisi olla kiinnostunut siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijä on tuottavimmillaan. Asian voi esittää tästä lähtökohdasta käsin, kitisemättä ja asiallisesti kertomalla oman kokemuksensa ja ehdotuksensa siitä milloin ja miten omat vahvuudet tulevat parhaiten esille ja miten muutokset hyödyttäisivät kaikkia osapuolia tai työyhteisöä:

 • fyysinen työskentely-ympäristö (saatan joskus tarvita korvatulppia, tuon oman pöytävalaisimen loisteputkivalojen tilalle jne.)

 • tarve saada tehdä työ omatoimisesti (oltava luottamuksen arvoinen) TAI halu tiimityöskentelyyn

 • milloin olen luovimmillani ja tuottavimmillani: kun saan pysytellä omalla mukavuusalueelllani VAI kaipaan uusia haasteita säännöllisesti

 • toiveet etätyömahdollisuudesta, lomajärjestelyistä (toivot ehkä osan lomista pitkin vuotta pidennettyinä viikonloppuina tms.)

 • huomiot sosiaalisesta ilmapiiristä: havaitsemastasi kiusaamisesta (itseen tai toisiin kohdistuvaa) TAI positiivisesta hengestä

 • oman osallistumisesi taso työpaikan rientoihin - kyse ei ole epäsosiaalisuudesta tai ujoudesta, vaan kuormittumisesta

 • toive kannustavaksi muotoillusta, selkeästä palautteesta ja kuinka usein toivot palautetta saavasi.

 

Nämä esimerkit, kuten seuraavassa kappaleessakin olevat, pätevät lähinnä toimistotyöhön, mutta mieti mahdollisuuksia oman työsi tai tulevan työsi kohdalla.

 

Oma toiminta jaksamisen varmistamiseksi

Tunnollisina ja miellyttämiseen pyrkivinä erityisherkät unohtavat usein huolehtia omasta jaksamisestaan. Pitkän tähtäyksen jaksaminen varmistetaan tänään, tässä hetkessä

 • ei liikaa töitä, on opittava sanomaan ei (joka on kokonainen lause - ota mallia heistä, jotka ovat sen jo oppineet), tunnista itsessäsi suorittamisen, miellyttämisen ja liiallisen tunnollisuuden tarpeet ja taipumukset

 • täydellisyys on riittävän hyvän pahin vihollinen

 • tarkkaile omaa rytmiäsi ja virittyneisyyden tasoasi: mihin aikaan päivästä olet parhaimmillasi, kuinka pitkän ajan pystyt tuottavasti keskittymään samaan työhön, tunnin vai puolitoista? Pyri järjestelemään työtehtävät ja tauot tämän mukaan. Kokeile minitaukoja katsomalla minuutin mittaisia tai vielä lyhyempiä meditaatiovideoita, tee lyhyt, mutta tehokas hengitysharjoitus, käy kävelyllä

 • järjestä oma työpisteesi niin miellyttäväksi kuin mahdollista: ota huomioon kaikki aistit, mutta varsinkin ne, jotka ovat sinulla herkimpiä

 • toimi itse esimerkkinä inhimillisemmän ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa

 • palavereissa suosituimpien ja kovaäänisimpien ideat saavat yleensä suuremman kannatuksen kuin itsestään meteliä pitämättömien ideat, vaikka jälkimmäiset olisivat toimivampia ja pidemmälle mietittyjä. Ehdota suunnittelupalavereihin uusia käytäntöjä: ideointitehtävät annetaan etukäteen, jolloin osallistujat myös miettivät kukin oman ratkaisunsa etukäteen, joko yksin tai sen työkaverin kanssa, jonka kanssa yhteistyö sujuu ja ideat lentävät. Palaverissa kaikilla yhtä pitkä aika esitellä tuotoksensa.

 • hio myös omia vuorovaikutustaitojasi; ideoiden hsp-käsittely tuo usein esiin monia ongelmakohtia, mutta jos ne möläyttää ulos sellaisenaan yksi toisensa jälkeen, saa hyvästä tarkoituksesta huolimatta helposti vastarannan kiisken maineen ja kohtelun (been there, done that...)

 • tunnista omat haasteesi sekä tapasi reagoida.

 

 

---

HSP Suomi -yhdistyksen julkaisema Työelämäopas

Työterveyslaitoksen verkkolehti Työpiste: Erityisherkkyys ei ole heikkoutta
Kollega.fi: Erityisherkkänä työelämässä

Kauneus ja terveys: Mitkä tekijät kuormittavat erityisherkkää työssä? 

 

Asperger työelämässä, Aamu-tv 15.4.2016:  Autismikirjon piirteet voivat olla eduksi tietynlaisissa työtehtävissä. Samoja vahvuuksia on myös erityisherkillä. Keskustelun alussa tulee hyvin esille mm. Aspergerin oireyhtymän ja erityisherkkyyden eroja, esimerkiksi mikroeleiden huomaaminen ja tulkitseminen sekä rivien välien lukeminen, jotka asperger-henkilöltä jäävät paitsioon ja erityisherkällä taas vaikuttavat kanssakäymisessä voimakkaasti. 


Erityisherkän elämää -blogi: Huijarisyndrooma

Kuinka tunnistaa erityisherkkä työpaikalla?: How to tell if you work with a Highly Sensitive Person 

 

HubPages, Peter Messerschmidt: Work and the Highly Sensitive Person - Self Employment, Identify your calling

A Highly Sensitive Person's Life: The best job for HSPs (podcast)

 

Tracy Cooper: Thrive! The Highly Sensitive Person and Career (2015, kirja). Lue myös Erityisherkän elämää -blogista vieraskynäkirjoitus, jossa Tracy Cooper kertoo kirjastaan.

Barrie Jaeger: Making Work Work for the Highly Sensitive Person (2004, kirja)

 

TED Talk, Shawn Achor: The happy secret to better work
Yle: Neljä tapaa rauhoittua kesken työpäivän

Työterveyslaitos, UNELMAHAUTOMO: Voiko ahdistujasta tuunata autuaan?

Fast Company: Why Finding Meaning At Work Is More Important Than Feeling Happy

 

The introvert Entrepreneur

 

Esimerkiksi Eezyn tai UKKO.fi:n kautta voit toimia yrittäjämäisesti sekä laskuttaa työsi tarvitsematta perustaa omaa yritystä. OP Kevytyrittäjä -palvelu toimii käytännössä samoin, mutta käyttäjälle perustetaan oma toiminimi ja saat oman Y-tunnuksen, jolloin voit mm. vähentää verotuksessa liiketoimintaasi liittyvät kulut (Y-tunnukseton palvelu lanseerattu 2023).

 

 

 

< SIVULLE Voimaantuminen

bottom of page