top of page

Erityisherkkää pohdiskelua olemassaolosta ja kuolemasta (HSP S.O.S 13 HSPs Contemplate Death)

HSP S.O.S. podcastissa Michelle ja Brian puhuvat tällä kertaa olemassaolosta sekä kuolemasta, sekä muistelevat, kuinka ovat jo lapsena pohdiskelleet synkkiäkin teemoja. Äänitteestä löytyy päteviä ajatuksia mm. ulkopuolisuuden tunteiden syntyyn.

Muistiinpanot ovat tällä kertaa tavallistakin hiomattomampia, joten suosittelen kuuntelemaan alkuperäisen podcastin.

Muistiinpanot:

Kun erityisherkät tapaavat, saattaa seurauksena olla syvimpien tuntojen hyvin avoin kertominen jo ensitapaamisella: tässä kaikki omituisuuteni ja ajatukseni, jos säikähdät, voit lähetä heti. Hyvin intensiivistä.

Erityisherkkä voi mietiskellä, kuvitella ja surra jo hyvin nuorena (5-6 -vuotiaana) läheisten kuoleman mahdollisuutta; miltä se tuntuu kuolleesta ja miltä suremaan jääneistä läheisistä. Aikuiset naureskelevat pikkuvanhalle lapselle tai kauhistelevat ja käskevät ajatella jotain muuta. Tämä voi olla järkyttävää ja turhauttavaa syvällisesti pohdiskelevalle lapselle. Nämä torjutuksi tulemiset saattavat olla ensimmäisiä lapsen muistoja.

Anticipatory crief, suruun varautuminen tai ennakoiminen: mietit jonkun tai jonkin menettämistä ja käyt samalla lävitse ja koet tilanteeseen liittyvät tunteet ja tuntemukset. Varautumista tai itsensä suojaamista, harjoittelemista ennen varsinaista tapahtumaa. Tunteita ja tuntemuksia voi kuvitella ja tuntea sekä itsen, että kuolevan puolesta.

Dabrowski: Teoria lahjakkaiden lasten ja aikuisten eksistentiaalisesta masennuksesta. Syntyy, kun ryhtyy ajattelemaan omaa olemassaoloa eikä saa vastauksia. Kuolema, Vapaus, Eristyneisyys ja Merkityksettömyys ovat erityisherkälle lapselle tärkeitä selvitettäviä. Erityisherkkä lapsi kiinnittää jo hyvin aikaisin huomiota ihmisten erilaisiin uskomuksiin (esim. uskonnoissa kuolemaan liittyviä) ja hämmentyy ja turhautuu, kun vaikuttaa, että syvällisiin kysymyksiin ei ole tai ei saa yhtä vastausta tai selitystä. Nämä lapset huomaavat helposti epäjohdonmukaisuudet, absurdit asiat yhteiskunnassa ja ympärillä olevien käytöksen. He haastavat ja kyseenalaistavat traditioita ja tulevat usein torjutuksi kyselyineen. Jos yrittävät jakaa huolensa muiden kanssa, huomaavat, että ihmiset hämmentyvät tai ovat vihaisia, ja että saman ikäiset lapset eivät ole kiinnostuneita näistä asioista. Vanhat sielut (lapset) tuntevat usein itsensä ulkopuolisiksi esimerkiksi lastentarhassa, tarkkaillessaan mielettömältä vaikuttavaa menoa eivätkä ymmärrä, mikä merkitys tällä on ja miksi he ylipäätään ovat siellä. Nämä ajatukset osaltaan johtavat eristäytymiseen; lapsi tuntee itsensä yksinäisimmäksi muiden ihmisten joukossa.

On hyvin epätyydyttävää ja turhauttavaa olla ymmärtämättömien tai syvällisestä pohdiskelusta kiinnostumattomien ihmisten joukossa. Erityisherkkä voi olla kiinnostunut pohdiskelemaan toisten kanssa kuoleman jälkeistä elämää tms. vain mielenkiintoisena pohdiskelun aiheena ilman, että siihen liittyy mitään surullista tms.

Tutkija on löytänyt yhteyden lasten herkkyyden ja edellä mainittujen 4 asian pohdiskelun välillä. Kun nämä lapset etsivät epäjohdonmukaisuuksia ja ihmiset ympärillä eivät halua keskustella aiheista, tuntevat lapset eristäytyneisyyden tai erilaisuuden ja merkityksettömyyden tunteita. Lapset menettävät samalla jossain määrin luottamuksen aikuisiin, koska heidän pitäisi lapsen mielestä heidän pitäisi tietää asiat ja kaikki vastaukset. Tämä aiheuttaa myös turvattomuuden tunnetta. Aikuiset (esim. vanhemmat ja opettajat) saattavat esittää tietävänsä, mutta jos lapsi jatkaa kyselemistä tarkemmin, hän huomaa, että aikuinen ei tiedäkään ja voi olla pelottavaa. Jos ei tiedä, kannattaa vastata, että otetaan selvää yhdessä.

Erityisherkät ovat uteliaita ja monesta suunnasta asioita katselevia kokonaiskuvan näkijöitä. Oikean ja väärän käsitteitä ei yksiselitteisesti ole, vaan erityisherkkä näkee asiat monesta perspektiivistä. Jos kysyy erityisherkältä mielipidettä, apua tai arvioita, voi hän vaikuttaa tuuliviiriltä tai epäjohdonmukaiselta, koska hän miettii vaihtoehtoja ja näkee niin monta näkökulmaa. Esim. uskonnoissa voi nähdä yhteyksiä ja on vaikea käsittää, miksi ne ovat toisiaan vastaan. Erityisherkät ovat usein skeptisiä henkeviä – henkisyys, loogisuus, skeptisyys ja tuhannet kysymykset yhdistyvät usein erityisherkässä. Johtaa usein yliajatteluun, loputtomaan pohdiskeluun. Erityisherkät kysyvät vaikeita kysymyksiä, joista muut eivät halua keskustella, mutta maailma tarvitsee kyseenalaistajia.

Kuolemantapausten sattuessa Michellen päässä käynnistyy analyysi: oliko kuollut henkilö vanha, kärsikö hän, saavuttiko hän toiveensa, kuinka häntä kohdeltiin elämän loppuvaiheessa, jäikö minulla jotain käsittelemättömiä konflikteja hänen kanssa. Kuolemalle on löydyttävä jokin syy tai tarkoitus – on tarve synnyttää sille mielessään merkitys. Vaikuttaa usein muiden mielestä yliajattelulta ja -analysoinnilta.

Erityisherkällä voi olla hyvin vaikea luoda yhteyttä itseään ymmärtäviin, samanhenkisiinkään ihmisiin. Jos yhteys syntyy, saattaa alkaa pelätä ja kuvitella välittömästi sen yhteyden tai ihmisen menettämistä (Michelle). Brian huolehtii enemmän kuolleen olotilasta ja tuntemuksista kuin omistaan.

Erityisherkät ovat usein huolissaan siitä, kuinka toisia kohdellaan, kuinka heitä hoidetaan ja kunnioitetaan, arvostetaanko heidän toiveitaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Kuinka minä voin suojella toisia, pitää tämän puolia.

Toisaalta erityisherkkä voi vaikuttaa tylyltä ja tunteettomalta: hän voi kokonaan irtautua tilanteesta ja yhteydestä jopa läheisten suhteen silloin, kun hän tuntee itsensä voimattomaksi tai ei pysty käsittelemään liian voimakkaita tunteitaan ja tuntemuksiaan (esim. ei pysty käymään sairaalassa). Tämä taas aiheuttaa voimakkaita häpeän, katumuksen ja itsekkyyden tunteita. Hätätilanteissa voi kuitenkin toimia tehokkaasti ja jopa kylmästi sulkemalla kaikki tuntemukset ja tunteet, mutta romahtaa jälkikäteen.

Michelle on jo lapsena miettinyt vanhenemiseen, kuolevaisuuteen ja kuolemaan liittyviä asioita sen sijaan, että olisi ollut muiden lasten kanssa leikkimässä barbeilla. Vanhojen ihmisten kohtelua elämän loppuvaiheessa on herkkien usein vaikea nähdä ja ymmärtää: vanhuksia pidetään taakkana, eikä heillä ole enää ihmisarvoa. Huomioidaanko oma tahto, lääkityksellä hiljennetään, hoitohenkilökuntaa liian vähän. Idässä vanhuksia arvostetaan ja he ovat mukana elämässä loppuun asti. Asiasta puhuminen on tabu, koska mm. sosiaalisen median kulttuuri on ”älä masenna minua”. Negatiivista tai vaikeita asioita ei haluta nähdä ja kuulla. Seuraavalle sukupuolelle voi yrittää muuttaa asenteita ja avata silmiä. Michelle kertoo ja näyttää oppilailleen Tolstoin kertomuksen ("The Old Grandfather and The Little Grandson")

Omaan kuolemansa liittyen Michelle ja Brian miettivät, kuinka minut muistetaan, mitä olen tehnyt elämäni aikana, mitä sanotaan saavutuksistasi ja sinusta. Toivottavasti jotain merkityksellistä läheisten silmin, ketä tulee paikalle, kuka välittää. Omia hautajaisiaan voi suunnitella ja toiveistaan kertoa läheisille: mikä on tärkeää, mitä haluan, mikä on minun näköistä. Suunnittelu ja keskustelu voi olla lohduttavaa, ei pelottavaa. Hautajaisissa saa ja pitää päästää ensin suru ulos, mutta sen jälkeen juhlikaa elämää.

The song that The Captain wants played at his funeral - "Collapse The Light Into Earth" by Porcupine Tree

Hautajaiset voivat olla erityisherkälle hyvin hankalia varsinkin silloin, jos hän kokee voimakkaasti, että tilaisuus ei ole vainajan toiveiden mukainen.

Netissä paljon ’positiivisia’ artikkeleita siitä, kuinka selvitä ahdistuksesta tai kuolemanpelosta, elä nyt, täytyy olla tässä hetkessä - mutta jos välttelee kuolemaan tai olemassaoloon liittyviä vaikeita aiheita, se on vain yksi eskapismin muoto, eikä oikeasti positiivista. Vaikeiden aiheiden käsittelyn vältteleminen saattaa nimenomaan johtaa ahdistukseen, jos haluaa puhua ja sinua sanotaan liian surulliseksi tai totiseksi ja käsketään olla hiljaa niistä asioista. Omasta kuolemasta puhuminen on jostain syystä tabu vaikka esim. maailmankaikkeuden tuhoa tutkitaan ja siitä kuunnellaan luentoja. "What the End of the Universe Can Teach Us About Dying"

On luonnollista hsp-lapsille kyseenalaistaa ja puhua hyvinkin rankoista asioista, eikä häntä saa vaientaa. Erilaisiin näkemyksiin tutustuminen voi helpottaa kuolemanpelkoa ja olla lohdullista. Kuolemaa on mietitty kautta aikojen. Et ole todella kuollut, mikäli ihmiset puhuvat sinusta vielä tai mainitsevat nimesi jne.

(Podcastin aihe valikoitui tarot-kortin nostolla: tarot-kortit on alun perin tarkoitettu tarinankerronnan tueksi. Kuolemankortti on uuden alun symboli. ”The gentle silence of death takes all your sorrow, transforms it and gives it back to you as love.”)

Uusimmat
Etsi asiasanoilla
bottom of page