top of page

Elämänvalasta elämän valheeksi

Henkistä ja fyysistä hyvinvointiamme rajoittavat kaikenlaiset elämän varrella mieleemme tarttuneet ja perityt uskomukset. Niitä ovat itse luomamme "totuudet", jotka syntyvät usein yksittäisen tai toistuvan tilanteen tulkinnasta, vääristämisestä tai yleistämisestä. Niitä ovat myös mm. kansanperinteen sanonnat, jotka ovat muuttuneet mielessämme totuudeksi. Ajatteluamme ja toimintaamme rajoittavalla uskomuksella ei siten ole välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Elämänvalasta elämän valhe

Vielä uskomuksia isompi juttu on Elämänvala. Törmäsin termiin Alexander Loydin Rakkauden periaate -kirjassa. Elämänvala on hyvin voimakkaan negatiivisen tunnelatauksen aiheuttaneessa tilanteessa itselle vannottu lupaus.

"Elämänvala on lupaus, jonka teemme usein varhain elämässämme

äärimmäisen paineen ja kivun alaisina

suojataksemme itseämme,

ettemme enää koskaan joutuisi kokemaan tuota kipua uudestaan.

Tietoisesti tai tiedostamattamme vannomme valan: jos vain saan tai vältän tämän, luovun tuosta."

Alexander Loyd

Elämänvala on usein yhtä tiedostamaton kuin uskomukset, mutta se ohjailee valintojamme vielä syvemmällä tasolla. Elämänvala on syntynyt yleensä jo lapsuudessa tai nuoruudessa, eikä aikuisen ajattelukaan sitä hevillä tunnista, sillä se on ohjelmoitunut niin syvälle alitajuisiin itsesuojelun keinovalikoimiimme tai mielihyvän hakemisen malleihin. Valan vuoksi elämme jatkuvassa, stressaavassa itsuojelun tilassa, joka vaikuttaa mm. kaikkiin ihmissuhteisiimme. Emmekä ymmärrä mikä meitä vaivaa, miksi elämässämme toistuu samat ei-toivotut kaavat.

Elämänvala on sitä voimakkaampi, mitä enemmän sen synnyttäneeseen kokemukseen on liittynyt pelkoa ja stressiä, eli mitä korkeammalla adrenaliini- ja kortisolitasot ovat tilanteessa olleet. Loydin kirjassa on esimerkkinä lapsi, joka vanhempiensa riitelyä ja väkivaltaa kuunnellessaan päätti, että hän ei tule ikinä enää sellaista sietämään. Lapsi voi tuossa tilanteessa vetäytyä omaan mielikuvitusmaailmaansa tai ottaa muuten henkisesti etäisyyttä vanhempiinsa välttyäkseen kivulta ja pelolta. Tällainen lapsi on todennäköisesti aikuisenakin välttelevä kiintymyssuhteissaan ja/tai kärsii erilaisista itsetuhoisista (voimakkuudeltaan eritasoisista) tai ahdistusta lisäävistä elämäntavoista ja valinnoista.

Kirjan esimerkissä elämänvalan lapsena vannonut nainen varmisti kaikilla valinnoillaan mahdollisimman ristiriidattoman ja tasaisen elämän (kirjassa kuvattiin, että naisen puolisolla "persoonallisuus ja aktiivisuus olivat puhelinpylvään luokkaa, mutta ainakaan hän ei huutanut"), mutta elämäniloa hän ei kokenut ja hän eli välillisesti useiden erilaisten riippuvuuksien kautta.

Elämänvala on muuttunut elämänvalheeksi

Tiedostamattomana, myöhempiä tulkintojamme ja valintojamme ohjailevana ja yhdessä uskomusten kanssa, elämänvala muodostaa elämänvalheen. Jotain perustavanlaatuista virhetulkintaa siitä, millainen minä olen ja mihin minä pystyn. Voinko luottaa toisiin tai siihen, mitä elämä tuo tullessaan.

Mietin, mikä voisi olla minun elämänvalani ja -valheeni, onko se:

  • yksin pärjäämisen ja tunteiden tukahduttamisen tarve: mummo pelotteli minua 4-vuotiaana vanhempieni kuolemalla ja yksin jäämiselläni, joten äidin sairastellessa päätin olla mahdollisimman reipas, kiltti, näkymätön ja itsestäni huolta pitävä pikkuaikuinen.

  • suorittamisen pakko: laiskuus oli lapsuuden ajan arvomaailmassa suuri synti, kova työ taas suurin hyve - kiitosta ja hyväksyntää saadakseen (omassa mielessäni yhtä kuin olemassaolon oikeutus) piti ahertaa itsensä henkihieveriin ja samalla väheksyä tekemisiään.

Elämänvalansa tai -valojaan voi löytää, kun tunnistaa elämässään toistuvia, ongelmallisia käyttäytymismalleja tai epäonnistumisen kokemuksia.

Muistele, olitko lapsena tai nuoruudessa pitkiä aikoja stressaavassa tilanteessa tai koitko jonkin yksittäisen, hyvin voimakkaan stressaavan tilanteen? Muistatko sydämestäsi vannoneesi tai luvanneesi, että jos vain tästä selviän/tämä loppuu, niin teen/en tee koskaan enää sitä?

Elämänvala voi jo löytyessään vapauttaa ajatukset ja toiminnan uusille urille. Valat ja valheet voivat kuitenkin tarvita perusteellisempaa uudelleenohjelmointia tai poistamista. Siinä työssä on hyväksi avuksi mm. erilaiset energialääketieteen menetelmät.

--- Kuva: Flickr Fear of the dark by Paris

Etsi asiasanoilla
Uusimmat
bottom of page