top of page

Vieraskynä: Enneagrammi ja ihmisen mieli, osa 1

Perustietoa pohjalle

Yksilön persoonallisuustyyppi on selviytymismalli, jonka hän on omaksunut kasvunsa aikana. Persoonallisuudella tarkoitan tässä verrattain pysyviä tapoja havainnoida itseä ja ympäristöä sekä tapaa toimia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Enneagrammiteorian mukaan on 9 perustyyppiä. Teoria ei ahdista tyyppejä rosoisiin raameihin, vaan on dynaaminen ja erilaisissa elämän olosuhteissa esiin tulevat piirteet kuvaava.

Kullakin on oma selviytymismalli, jonka varassa toimii. Selviytymisellä tarkoitan sekä fyysistä että psyykkistä ehjänä säilymistä. Ihminen toimii omien mahdottomuuksiensa ja mahdollisuuksiensa rajoissa. Psyykkiset selviytymiskeinot ovat kehittyneet yksilölle n.20 ikävuoteen mennessä. Nämä keinot nousevat esiin automaattisesti tilanteiden mukaan. Enneagrammi auttaa itsetutkiskelussa, jonka seurauksena osa näistä alitajuisista keinoista muuttuu tietoisiksi. Kun ne siirtyvät tietoisen mielen puolelle, niihin voi itse vaikuttaa. Tätä mielellistä prosessia sanotaan henkiseksi kasvuksi. Sen seurauksena selviytymiskeinot ovat paremmin hallittavissa. Enneagrammi sopii käytettäväksi silloin, kun haluaa syvällisesti ymmärtää oman toimintansa motiiveja.

Enneagrammi ei ole hyvä eikä huono. Se on yksi tapa saada sisäistä maailmaansa ja ihmissuhteitaan toimivammaksi. Se ei kuvaa ihmistä täydellisesti eikä kaikkia yksilön piirteitä ja olemuksen vivahteita voi nähdä sen kautta. Sitä voidaan käyttää hyvällä sekä huonolla tavalla. Sillä voidaan leimata toinen, ahdistaa nurkkaan ja nuijia. Sitä voidaan käyttää erilaisuuden hyväksynnän lisäämiseen, keskinäisen kommunikoinnin kehittämiseen ja yksilöiden välisen yhteistyön mahdollistamiseen.

Ensimmäisenä ei suinkaan sännätä tiedostamaan muita, vaikka äiti, exä, nyxä ja se pöljä pomo niin herkullisia kohteita olisivatkin. Kyse on ensisijaisesti sinusta, joka näitä rivejä luet. Kyse on sinusta ja tarpeestasi ja motivaatiostasi mennä itsessäsi syvälle ja syvemmälle muistaen samalla ulkomaailman olemassaolon ja siellä toimimisen. Karu totuus on, että et tunne muita ennen kuin tunnet itsesi. Jos et tunne itseäsi, ainoastaan projisoit omat tunteesi, tarpeesi ja uskomuksesi muihin. Kirjoitat heidän tarinaansa näkemättä, että se on sinun oma tarinasi.

Enneagrammissa on 9 perustyyppiä, mutta suurimmalla osalla ihmisiä on siipi liikuttamassa suuntaan tai toiseen. Siipi tarkoittaa kuviossa numeron vieressä olevaa numeroa. Esim. no 1:n siipi voi olla 2 tai 9. Siiven vaikutus voi olla heikko tai vahva tai jotain siltä väliltä. Sen vaikutus voi vaihdella elämän kuluessa. Siipi voi myös vaihtua, mutta ei lennosta eikä yhden lomamatkan aikana. Ihmiset, myös täysi-ikäiset ovat kehityksessään eri vaiheissa. Toisen mielen kirja on vähän ohuempi ja harvasanaisempi, kun taas toisella tiheään präntättyä tekstiä on sivutolkulla. Biologinen kypsyminen ei ole itsestään selvä tae henkiselle kypsymiselle. Vuosikirja voi olla paksu, mielenkirja ohut. Enneagrammin mukainen kehittyminen tapahtuu suotuisissa olosuhteissa perustyypin sisällä, jolloin oma sisäinen tarina täydentyy. Tosi suotuisissa olosuhteissa ja sinnikkään itseopiskelun tuloksena opitaan vierasta kieltä kehityssuunnan tyypiltä ja selviytymiskeinot lisääntyvät ja selkiytyvät. Kuviossa kehityssuunta on se suunta, johon nuoli EI osoita. Esim. no 1:n kehityssuunta on no 7.

Kehitys ei tarkoita, että muuttuisi toisenlaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että tunnistaa ja hyödyntää oman tyyppinsä elämää edistäviä piirteitä. Sen jälkeen tai yhtä aikaa oppii tunnistamaan ja hyväksyy oman tyyppinsä hiertäviä ja elämää estäviä häirikköpiirteitä. Estävät/edistävät ovat sama kuin heikkoudet/vahvuudet. Sitten kun tietoisesti oppii hyödyntämään kasvusuunnan elämää edistäviä piirteitä, häirikköjen vaikutus vaimenee.

Pahassa paikassa oman tyypin rumat sanat ja kehno kielioppi otetaan käyttöön ja tarina alkaa tahmomaan. Toisin sanoen, stressiä pukkaa. Tosi pahassa paikassa ryhdytään kirjoittamaan kriisisuunnan kieltä, joka on ihan mordoria ja aiheuttaa vain tekstin hoipertelun sivun reunan yli. Silloin on jo tarve sairauslomalle koko elämästä. Kriisisuunta on se, johon nuoli kuviossa osoittaa. Esim. no 1:n kriisisuunta on no 4. Elämä onneksi useimmiten palauttaa rivit suoriksi kriisin jälkeen ja jos hyvin käy, painajaismaisesta ajanjaksosta saa mukaansa uutta sanastoa täydentämään tarinaa ja mordor kaikuu vain muistojen pilkuissa. Kriisi saattaa ensin tuhota ja sen jälkeen mahdollistaa kasvua.

Ihminen on laumaolio, joka elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Sieltä saadun palautteen merkitys on suuri, sekä kasvussa että kriisissä.

Vaikka liikehdintää voi olla paljon suunnissa ja siivissä, ei perustyyppi vaihdu elämän aikana. Kukaan ei ehdi kasvaa yhdessä eliniässä niin paljon, että muuttuisi kokonaan kasvutyypikseen. Kyse on sisäisestä dialogista, vuorovaikutuksesta, jatkuvasta liikkeestä ja ennenkokemattomista tilanteista ihmisten välillä. Kuinka kukaan niissä guruksi kerkiäisi?

---

Pinterestissä löytyy kuvia enneagrammikuviosta, esim. http://www.pinterest.com/pin/391250286351931217/

http://www.pinterest.com/pin/391250286351931218/ ---

Lue myös osa 2, Viettimuunnokset

Kirjoittaja on Ulla-Maija Rämänen, life coach-kurssin läpikäynyt, koulutettu hieroja ja vähemmän koulutettu tanssija. Victoria Rjabuhina ja Helge Savolainen ovat ne, jotka ovat kirjoittajan enneagrammitietouden alkulähde. Tekstin pohjalla on käytetty heidän kirjaansa "Vakka ja kansi - rakkaus, seksi ja enneagrammi".

Kuva: Flikr, by Grace Commons

Etsi asiasanoilla
Uusimmat
bottom of page