top of page

KURSSIT > Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssi

VALOT, VARJOT JA ROOLIT - TUNTEET JA TUNNETYÖSKENTELY -
SOSIAALINEN HERKKYYS JA IHMISSUHTEET - PARISUHDE - KONFLIKTIT - ARJEN HENKISYYS JA INTUITIO

 

Yhteistyössä Eevi Vuoristo, Inhimillinen itsetuntemus ja Tuula Ahde, Erityisherkän elämää

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssilla paneudumme sosiaaliseen herkkyyteen, ihmissuhteisiin, parisuhteen kiemuroihin sekä konfliktitilanteiden parempaan haltuunottoon. Sukellamme myös tunnetyöskentelyyn, omien valojen ja varjojen maailmaan sekä karistamme ennakkoluuloja henkisyyteen ja intuitioon liittyen. Matkaamme kohti omia vahvuuksia ja piileviä voimavaroja.

Käsittelyssä erityisherkkyyden näyttäytyminen ihmissuhteissa sekä syvempi itsetuntemus 

Kurssilla opit syvempää itsetuntemusta sekä kiinnittämään huomiota ja vaikuttamaan entistä paremmin omiin reaktioihisi erilaisissa tilanteissa.
 

Opit kuinka

 • sosiaalisissa tilanteissa voit olla paremmin omien reaktioittesi "herra", huomaat pysähtyä ja voit vastata harkitusti pelkän reagoinnin sijaan

 • elää omaa elämääsi arvojesi ja toiveittesi mukaisesti, itseäsi arvostaen

 • tunnistat omia tarpeitasi ja uskallat pitää huolen, että myös ne tulevat huomioiduiksi ihmissuhteissa, työpaikalla jne.

 • arvostat terveellä tavalla omaa itseäsi ja ominaisuuksiasi

 • lisäät yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmissuhteissasi.
   

Saat perusteellisesti teemoihin sukeltavan aineiston, jonka voit ladata omaan käyttöösi
 • Jokaiseen teemaan liittyy kaksiosainen äänite sekä kirjallinen aineisto. Mukana on runsaasti tietoa, kokemuksellisuutta sekä käytännön harjoituksia. Äänitteet on toteutettu keskustelunomaisesti.
   

 • Olemme kiitollisia saadessamme jälleen mukaan joukon ensiluokkaisia kurssikummeja, joiden haastattelut syventävät entisestään kutakin teemaa. 
  Kurssikummeihin voit tutustua jo etukäteen täällä: http://www.hspelamaa.net/ehee-kummit
   

 • Kurssiaineistoon kuuluu toiveestanne myös kaksi meditaatioäänitettä.
   

 • Vertaistukeen ja keskusteluun löytyy mahdollisuus kurssisivustolla. 

 

Kurssin viikkoteemat:

Valot, varjot ja roolit

Varjominä-käsitteellä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, joita meidän on itsessämme vaikea hyväksyä ja joita emme haluaisi paljastaa muille. Jos emme tiedosta ja hyväksy varjojamme, ne alkavat huomaamattamme ohjata elämäämme, reagointiamme ja valintojamme alitajunnan kautta, etenkin silloin kun olemme kuormittuneita. Erityisherkillä on usein myös valkoinen varjo: on kasvun paikka harjoitella näkemään valoa – kauneutta, autenttisuutta, kyvykkyyttä – niin itsessä kuin muissa. 

 

Tunteet ja tunnetyöskentely

Erityisherkillä on voimakkaat, nopeasti nousevat ja vaihtuvat tunteet, mutta se ei tarkoita, että olisimme yhtään taitavampia tunnistamaan, tulkitsemaan tai hyväksymään niitä tai toimiaan niiden kanssa. Tunteet ovat kehon tapa viestiä, eli kieli, jolla se keskustelee tietoisen mielen kanssa. Tunteiden kieltäminen tuottaa kipua, kun taas tunteiden tutkiminen lisää ymmärrystä ja myötätuntoa itseä ja muitakin kohtaan. Tässä osiossa käsitellään haastavien tunteiden työstämistä sallivalla ja inhimillisellä tavalla.

 

Sosiaalinen herkkyys ja ihmissuhteet

Vaikka me erityisherkät olemme yleensä ihan mukavia, muista aidosti välittäviä ja empaattisia, on meidänkin ajoittain vaikea tulla toimeen keskenämme, ymmärtää toisia ihmisiä tai tulla itse ymmärretyksi. Liian tiukat tai olemattomat rajat, yliempaattisuus, huono itsetunto ja lapsuudessa omaksutut kiintymysmallit vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseemme päivittäin. Tässä osassa käsitellään myös ihmissuhteita ja rooleja, joita niissä helposti otamme.

 

Parisuhde

Tasapainoisessa parisuhteessa on kaksi itsensä tuntevaa ja itsestään huolta pitävää ihmistä. Juuri parisuhteessa tulee kaikkein voimakkaimmin näkyviin sosiaalinen herkkyys, varjot ja haavat, siellä kipuillaan konfliktit ja opetellaan (toivottavasti) tunnetyöskentelyä sekä myös erilaisuuden hyväksymistä. Itsetuntemus on tärkeää herkkyyden tasoista riippumatta. 

Parisuhde-osiossa käydään läpi mm. kiintymyssuhdemallia, joka on pohja tuleville ihmissuhteille ja selittää monesti parisuhdekäyttäytymistämme aikuisena.

 

Konfliktit ja arvostelun pelko

On varsin tyypillistä, että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja. Konflikteilta ja arvostelulta ei pysty kukaan elämässään täysin välttymään, joten on syytä harjaantua tällaisten tilanteiden kohtaamiseen niin, etteivät ne romuttaisi omaa jaksamista tai hyvinvointia.

Hyväksyvässä suhteessa ja ympäristössä on tilaa ja turvallista käsitellä erimielisyyksiä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia ilman vähättelyä. Lapsuuden kodista saadulla riitelyn ja sopimisen mallilla iso merkitys. Aktiivisen, mutta ei aggressiivisen puolensa pitämisen kyvyn kehittäminen ja itselleen armon antaminen.

 

Arjen henkisyys ja intuitio

Henkisyys sellaisenaan ei tarkoita uskonnollisuutta tai ole liityksissä uskomuksellisuuteen. Henkisyyden ja merkityksellisyyden (ja rakkaudellisuuden) kaipuu voi tuntua epämääräisenä tyhjyytenä, jota yrittää tuloksetta täyttää jollain konkreettisella, esim. jatkuvalla ylisuorittamisella tai täydellisyyden tavoittelulla. 

Intuitio ei ole mystiikkaa, vaan kyse on alitajuisesta ajattelusta. Ympäristön tarkka havainnointi tai herkkä havainnointikyky vaikuttavat osaltaan intuition voimakkuuteen. Intuitiota tutkitaan tieteellisesti sekä kokemuksellisesti.

Etene omassa tahdissasi, omalla tavallasi sitoutuen

 

Kurssi sisältää myös tehtäviä, jotka sopivat hyvin arkeen: niiden ei ole tarkoitus lisätä kuormittumista, mutta ne kysyvät sinulta sitoutumista omaan hyvinvointiisi. Kurssimateriaalin voit ladata itsellesi, joten voit valita itsellesi sopivan hetken kuunnella äänitteitä ja kerrata aineistoja myös kurssin jälkeen.

Tälläkin kurssilla suosittelemme, että käyt kurssin itsellesi sopivaan, kiireettömään tahtiin.

Tervetuloa mukaan!

Kurssin kesto on 6 viikkoa.
Ilmoittautuminen on tällä hetkellä suljettu, kurssi muuttaa uuteen ympäristöön.

.

Huom! Tämä kurssi toimii myös paljon toivottuna syventävänä jatkona Erityisherkän elämää -verkkokurssille. Jos kaipaat perustietoa ja ymmärrystä siitä, mitä erityisherkkyys on, suosittelemme aloittamaan Erityisherkän elämää -verkkokurssista. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kurssin ohjaajat

Eevi Vuoristo (ent. Minkkinen), Inhimillinen itsetuntemus  
Eevi on työskennellyt ihmisten parissa monenlaisessa eri roolissa, sairauksien parissa sairaalassa, kunnon kohotuksen parissa personal trainerina sekä itsetuntemuksen teemojen äärellä itsetuntemusohjaajana. 

Luontainen veto tutkia ihmisyyttä ja tunteita on ollut lapsesta alkaen. Eevin taustaan kuuluu nuoruudessa vahvasti kielletty herkkyys, sen päälle rakennettiin valtavia suojakuoria ja panssareita. 

Eniten Eevi on oppinut elämältä itsestään, juuri niiden elämän käännekohtien kautta. Tänä päivänä Eevi osaa olla kiitollinen herkkyydestään, vaikka toki tämä on lopun elämän harjoitus joka ei suinkaan ole se helpoin juttu. 

Tuula Ahde 
Erityisherkän elämää –sivuston perustaja ja ylläpitäjä. Tuula on ollut mukana taustajoukoissa HSP Suomi ry:ssä sen perustamisen valmisteluista asti. Hän on aktiivisena jäsenenä useissa kansainvälisissä HSP-ryhmissä sekä -yhteisöissä. 

Matka erityisherkkyyden ja itsetuntemuksen opintiellä sisältää edelleen päivittäin uusia oivalluksia ja arvokkaita kohtaamisia, mutta myös haasteita. Suorittamisen kautta haettu hyväksyntä, liika tunnollisuus ja oman kehon kuuntelun unohtaminen ovat johtaneet useampaan pohjakosketukseen. Hyväntuulisuuden ja ilon kautta on tämä sosiaalinen introvertti kuitenkin sieltä aina ylös rämpinyt.

Huomioitavaa

Verkkokurssi ei sisällä henkilökohtaista valmennusta tai ohjausta, mutta olemme seuraamassa keskustelua ja kommentoimassa. Palaamme tarvittaessa paljon keskustelua herättäneisiin aiheisiin. 

Kurssi ei sovellu akuutin uupumuksen hoitoon, mutta voi toimia hyvin tukena muiden hoitomuotojen yhteydessä. 

Huom! Jos kaipaat perustavaa tietoa ja ymmärrystä erityisherkkyydestä, suosittelemme aloittamaan Erityisherkän elämää -verkkokurssista. Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssilla käsitellään syvempää itsetuntemusta, ei niinkään enää sitä, mitä erityisherkkyys on.

Palautetta edelliseltä kurssilta:

 

"Kiitos, näistä aiheista ja rehellisestä, omakohtaisesta kertomuksesta ja siitä, että puhutte ymmärrettävää kansankieltä, eikä mitää hienoja sanahirviöitä." 

 

"Varsinkin tämä jatkokurssi resonoi juuri niitä asioita, joita olen itsessäni ja omassa elämässäni pohtinut. Varjot, rajat ja hengittäminen tulevat nyt vastaan ihan kaikkialla - ja onneksi myös tällä kurssilla. Sain todella paljon lisää tietoa, vahvistusta aiemmalle ja myös hyviä vinkkejä aihepiirin kirjoista ja kursseista. Kuuntelen äänitteitä nyt toista kierrosta ja koko ajan bongaan jotakin sellaista, mikä meni ensimmäisellä kerralla aivan ohi."

"Aiheita oli käsitelty laajasti, silti ainakin omalla kohdalla aiheet tukivat hyvin toisiaan ja kurssi tuntui kokonaisuudelta. Koen saaneeni työkaluja omaan itsetuntemukseen ja sitä kautta oman ja muiden olon helpottamiseen."

"Kurssi syvensi hyvin ensimmäisellä kurssilla käsiteltyä tietoa, ja omalla kohdallani huomasin tässä vaiheessa selvästi, että ensimmäisen kurssin aiheisiin palaaminen uudestaan olisi minulle hyväksi. Ja ehkäpä sitten palaaminen uudestaan tähän jatkokurssiin. :) Jälleen päästiin niiden asioiden ja aiheiden äärelle, jotka tulee vastaan melkeinpä joka päivä, mutta joista ei ole kaikista helpoin puhua. Ainakaan, jos kuulija ei tunnista/tiedä erityisherkkyyttä."   

"Kiitos hyväksyvästä ja lämpimästä ilmapiiristä! Ja uusista oivalluksista ja siitä, että jaoitte myös omaa elämäänne avoimesti. Kurssi oli voimaannuttava, sisäisesti ja hiljaisesti, mutta vahvasti."

"Kurssin osiot olivat paljolti kuin itselleni räätälöityjä. Mielenkiintoisia ja elämäntilannettani hyödyttäviä, kunhan vain otan ohjauksesta opikseni. Jatko on itsestäni kiinni ... en voi vedota siihen, etten tietäisi."

bottom of page