top of page

Erityisherkkä konfliktissa

On varsin tyypillistä, että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja. Välttely on kuitenkin lyhyen tähtäimen ratkaisu, jonka seurauksena voi olla esimerkiksi

  • epätasa-arvoiset ihmissuhteet

  • kokemus siitä, että ei tule kuulluksi työpaikalla

  • sisäinen hämmennys ja itsetunnon huonontuminen

  • patoutuneiden tunteiden aiheuttamat terveysongelmat tai (passiivis-)aggressiivinen käytös.

Hyväksyvässä suhteessa ja ympäristössä on tilaa ja turvallista käsitellä erimielisyyksiä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia ilman vähättelyä. Lapsuuden kodista saadulla riitelyn ja sopimisen mallilla on iso merkitys.

Konfliktin tapahtuessa

Reaktiomallisi saattaa olla erilainen eri ihmisten kanssa tai eri tilanteissa, mutta huomaatko taipumuksen uhriutumiseen, vetäytymiseen tai hyökkäämiseen?

Erityisherkän vetäytymisenä näyttäytyvä käytös voi johtua tilanteen tunnelatauksen tai informaatiotulvan aiheuttamasta hämmennyksestä tai jähmettymisestä. Toinen osapuoli voi tulkita reagoimattomuuden haluttomuutena käsitellä asiaa tai "syyllisyyden" myöntämisenä. Kyseessä on kuitenkin fysiologinen tila, jolloin erityisherkkä tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla prosessoi tilannetta, eikä ole valmis ilmaisemaan kantaansa.

Reaktio voi kuitenkin erityisherkälläkin olla välitön puolustava hyökkäys, sanan säilä saattaa silloin iskeä kipakasti. Uhriutuminen on myös yksi hyökkäyksen muoto, tällöin manipuloidaan toinen osapuoli tuntemaan syyllisyyttä.

Mikä on oma tapasi reagoida kun tilanne on päällä?

Konfliktin jälkeen

Erityisherkän vilkas mielikuvitus voi ennakoida etukäteen tai tulkita jälkikäteen jonkin tilanteen konfliktiksi, vaikka se olisi muiden mielestä neutraali. Konfliktin seurauksena herkkä ihminen

  1. on yleensä emotionaalisesti haavoittunut, oli oman reagointitavan toimivuus tilanteessa ollut mikä tahansa

  2. voi oireilla fyysisesti (tämä voi tapahtua jo etukäteen ennakoinnin seurauksena)

  3. voi stressireaktiona nukahtaa (kemiallinen ja fysiologinen reaktio voimakkaasti vaikuttaneeseen tapahtumaan)

  4. tarvitsee pitkän ajan toipuakseen ja käsitellääkseen tapahtuneen

  5. kokee helposti syyllisyyttä, häpeää tai loukkaantuneisuutta ilman syytä.

Konflikteilta ei pysty kukaan elämässään täysin välttymään, joten on syytä harjaantua tällaisten tilanteiden kohtaamiseen niin, etteivät ne romuttaisi omaa jaksamista tai hyvinvointia. Tai aiheuttaisi korjaamattomia vahinkoja ihmissuhteissa. Konfliktien kohtaamisessa auttaa aktiivisen, mutta ei-aggressiivisen puolensa pitämisen kyvyn kehittäminen ja armon antaminen itselleen.

Keinoja konfliktitilanteiden kohtaamiseen

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssilla käsitellään laajasti myös konfliktien ja arvostelun pelkoja sekä opitaan valmistautumaan konfliktitilanteisiin mm. kehittämällä aktiivista puolustautumiskykyä.

Ilmoittaudu mukaan täältä. Tervetuloa mukaan! --- Kuvat: Pixabay

Etsi asiasanoilla
Uusimmat
bottom of page