top of page

Elaine Aronin herkkyystestistä

Elaine Aronin verkkosivuilla olevaan HSP-testiin on lisätty 4 kysymystä/väittämää, eli siinä on nyt yhteensä 27 kysymystä. Testi on nyt sama kuin mitä tutkimuksia tekeville on ollut tarjolla. Aronin kirjoissa (Erityisherkkä ihminen sekä Erityisherkkä ihminen ja parisuhde) on testistä versio, jossa on 23 kysymystä.

Lisätyt kysymykset:

  • I am easily overwhelmed by strong sensory input.

  • My nervous system sometimes feels so frazzled that I just have to go off by myself.

  • I find it unpleasant to have a lot going on at once.

  • I am bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes.

Tuoreessa The Psychology Podcast -haastattelussa Elaine Aron kertoo, että ei ole nykytietämyksensä valossa kovin tyytyväinen kyselyyn. Erityisherkkyydessä kaikkein olennaisin ja kaiken taustalla oleva piirre, eli tiedon syvällinen prosessointi, ei ollut vielä kyselytestin kehittämisen aikaan tiedossa, eikä testissä siten ole siihen liittyviä kysymyksiä.

Haastattelussa Aron mainitsi testinsä huonoksi puoleksi myös sen, että siihen valikoituneet kysymykset ovat pääosin negatiivisia, erityisherkkyyden positiivisia ilmenemismuotoja sinä ei juurikaan kysytä. Negatiivisten kysymysten oli kuitenkin todettu mittaavan ärsykeylikuormittumista (overstimulation) ja niiden todettiin myös olevan paremmin sukupuolineutraaleja. Alkuperäisestä kyselystä poistettiin joitain kysymyksiä, koska oli todettu, että ne eivät olleet sukupuolineutraaleja. Esimerkiksi itkuherkkyys oli todettu painottuvan voimakkaasti naispuolisilla vastaajilla.

Ärsykeylikuormittumisen (overstimulation) mittaamista kyselyssä on tietoisesti korostettu, koska siitä erityisherkät ovat itse parhaiten tietoisia, samoin sen huomaavat ihmiset heidän ympärillään. Haasteita kysymysten asetteluun toikin mm. se, että emotionaalinen reagoivuus on helppo oppia peittämään ulkopuolisilta. Vivahteiden voimakkuutta puolestaan on vaikea arvioida sekä verrata jonkun toisen henkilön kokemukseen.

Testiä on arvosteltu mm. sen vuoksi, että kuka tahansa voi saada siitä korkeat pisteet varsinkin ärsyyntyneenä, stressaantuneessa tai ylikuormittuneessa tilassa. Vastatessa kannattaakin ajatella kokemustaan suhteellisen neutraalissa tilanteessa ja olotilassa. Joka tapauksessa testi on vain suuntaa antava.

Aron on kiteyttänyt tutkimusten perusteella erityisherkkyyspiirteen neljään "osaan":

  • aistiärsykkeiden ja -tiedon syvällinen prosessointi (tietoinen ja tiedostamaton)

  • kuormittumisalttius (ylivireys, ylikuormitus)

  • tunne-elämän voimakkuus, emotionaalinen reaktiivisuus (tunteiden ja tuntemusten voimakas kokeminen)

  • tarkka havainnointikyky (vivahteet, yksityiskohdat, kokonaisuus).

---

Ajankohtaista: Erityisherkän elämää -verkkokurssi starttaa seuraavan kerran 28.2.2016. Ilmoittautuminen on auki vielä muutaman päivän.

Etsi asiasanoilla
Uusimmat
bottom of page