top of page

Vieraskynä: Erityisherkkyys ja stressi

Kaikki me koemme elämässämme stressiä, olemme me sitten enemmän tai vähemmän herkkiä. Mutta miten sitten erityisherkät kokevat yleisellä tasolla stressiä, kun hermostossa on havaittavissa ja koettavissa synnynnäistä herkistymistä?

Stressireaktio – toiselta nimeltään ”taistele-pakene” –reaktio – aiheuttaa meille tyypillisiä kehomielen stressin merkkejä. Verenpaine nousee, hengitys tihenee ja lihakset jännittyvät. Tunteet ja ajatukset alkavat jumittua tiettyyn kehään ja kaavaan. Kaikella tällä on periaatteessa hyvä tarkoitus, reaktio auttaa meitä selviytymään haastavan tilanteen yli edes jollakin tavalla.

Erityisherkkä todennäköisesti kokee nämä tuntemukset moninkertaisesti, näin uskon. Tämä saattaa aiheuttaa monenlaisia toimivia ja ei-toimivia selviytymisstrategioita silloin, kun hermosto menee voimakkaaseen ylivireystilaan.

Jotkut saattavat uupua nopeastikin tähän ylivireydessä olemiseen, ja hakeutua omaan rauhaan mikäli mahdollista. Toiset saattavat joutua turruttamaan itsensä, kehonsa ja tunteensa, varsinkin jos oma aika ja tila eivät ole siinä hetkellä mahdollista toteuttaa.

Pitkäaikainen kehon ja tunteiden turruttaminen aiheuttaa monenlaista kasaantuvaa ongelmaa sekä kehon solujen tasoilla, että myös mielen tasolla. Kehon turtuminen voi aluksi helpottaa omaa oloa, mutta pitkällä tähtäimellä se lisää todennäköisesti erilaisia ahdistustunteita, koska kehon syvin tavoite on joka tapauksessa tuoda kehossa olevat stressijännitteet näkyviksi. Tämä stressin tietoisuuteen pyrkiminen siis tuottaa tyypillisesti ahdistusta, pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. On vaikea luottaa omaan kehoonsa ja sen viesteihin, jos keho on pitkään ollut tunnoton.

EFT eli emotional freedom techniques on kokonaisvaltainen stressinpurkumenetelmä, joka sisältää elementtejä mm. tunteiden ja itsensä kehotietoisesta kohtaamisesta ja hyväksymisestä, akupunktiopisteiden naputtelusta (tapping) ja kehomielen viestien kuuntelemisesta.

EFT sopii erinomaisesti erityisherkälle ihmiselle, koska erityisherkkä ottaa useimmiten todella herkästi ja nopeasti vastaan akupunktiopisteiden naputteluista tulevan hermostollisen vasteen. Tämä tarkoittaa hermoston rauhoittumista, joka on todennettu laajoin tutkimuksinkin viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikoina.

Esimerkiksi veren kortisolitasot laskevat selvästi akupunktiopisteitä stimuloimalla ja ahdistuksen merkit aivoista poistuvat jopa 12 EFT-terapiakerran jälkeen. EFT onkin jo näyttöön pohjautuva menetelmä erityisesti ahdistusperäisten oireiden ja posttraumaattisen stressireaktion hoidossa.

EFT:n voi oppia itsehoidolliseen käyttöön sen helppouden vuoksi. Lisäksi sitä käytetään mm. psykoterapiassa, kivunhoidossa kivun itsesäätelyn kehittämisessä, urheiluvalmennuksessa ja esim. coachingissa omien tavoitteiden saavuttamisen maksimoinnissa.

EndFragment

Erityisherkälle EFT sopii mielestäni varsinkin herkän hermoston tasapainottamiseen sekä oman keho- ja tunnetietoisuuden avaamiseen varsinkin silloin, jos keho on ollut pitkään turta. EFT:hen liittyy usein myös hengityksen spontaani vapautuminen, mikä osaltaan myös rentouttaa niska-hartialihaksia ja rintakehää.

Suosittelenkin rohkeasti kokeilemaan EFT-naputteluita; vain kokeilemalla voi löytää itselleen sopivan tavan purkaa stressiä.

Karita Palomäki

Karita Palomäki on erityisherkkä psykofyysinen fysioterapeutti ja EFT Practitioner. Hän on kiinnostunut stressistä psykofyysisenä ilmiönä ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Karitalla on alkamassa uusi EFT Tapping –verkkokurssi 1.10.2015, lue tästä lisää TÄÄLTÄ.

EndFragment

Uusimmat
Etsi asiasanoilla
bottom of page