top of page

Vieraskynä: Erityisherkkä mies - siis mikä?

Tänne pyydettiin erityisherkkiä miehiä vieraskirjoittajiksi. Se ei ollut helppo haaste. Ensimmäinen ajatukseni oli, että se olisi hieno tilaisuus tuoda esiin erityisherkän miehen näkökulmaa, joka kieltämättä on jäänyt vähemmällä huomiolle useimpien erityisherkkyyskeskusteluun osallistuvien ollessa naisia. Pian ensi-innostuksen jälkeen mieleeni alkoi kuitenkin tulvia epäilyksiä.

Jos haluaa kirjoittaa vain erityisherkistä miehistä täsmentämättä mitään sen tarkemmin, niin mitä voikaan sanoa välttyäkseen yleistämästä liikaa? Vai voiko sanoa yhtään mitään? Jos kokee olevansa eri mieltä erityisherkkyyskeskustelua käyvän joukon enemmistön kanssa, niin mitä tai ketä voi väittää edustavansa? Olenko erityisherkkä mies, mies, joka sattuu olemaan erityisherkkä, vaiko erityisherkkä, joka sattuu olemaan mies? Vai olenko kenties vaan ihminen, joka sattuu olemaan kaiken muun ohella myös sekä erityisherkkä että mies? Kuka nämä määrittelee?

"Erityisherkkyyden löytyminen oli minulle iso asia. Kyse ei ollut niinkään siitä, että olisin löytänyt itsestäni jotain olennaista uutta tai saanut luvan olla jotain, mitä en ollut ennen ollut, vaan siitä, että löysin terminologian, jonka kautta pystyin hahmottamaan siihen asti epämääräistä osaa itsessäni

aivan uudella tavalla."

Erityisherkkyyden löytyminen oli minulle iso asia. Kyse ei ollut niinkään siitä, että olisin löytänyt itsestäni jotain olennaista uutta tai saanut luvan olla jotain, mitä en ollut ennen ollut, vaan siitä, että löysin terminologian, jonka kautta pystyin hahmottamaan siihen asti epämääräistä osaa itsessäni aivan uudella tavalla. Pystyin myös paljon aiempaa paremmin hahmottamaan, ketkä ovat tavalla tai toisella kanssani samankaltaisia tässä suhteessa ja miten se milloinkin ilmenee. Kaikki tämä uusi ymmärrys näkyy elämässäni positiivisesti monellakin tavalla.

Ennen kuin löysin näille piirteille nimen, ehdin elää pitkän aikaa ilman erityisherkkyystietoisuutta. Tiedostan nyt, että elämästäni puuttui silloin jotain, ja että elämäni olisi voinut olla toisenlaista ja helpompaa, jos olisin tiennyt ja ymmärtänyt joitakin asioita varhaisemmin. Voi myös olla, että enempi tieto aikaisemmassa vaiheessa olisi säästänyt minut myöhemmin paljolta pohdiskelulta ja reflektoinnilta.

En kuitenkaan voi yksioikoisesti vain harmitella sitä, että tämä tietoisuus antoi odottaa itseään myöhempään. Myös sitä edeltäneeseen elämääni kuului nimittäin paljon sellaista, mitä en vaihtaisi pois, ja en voi olla miettimättä, olisinko hankkiutunut kaikkeen siihen, missä olen ollut mukana, jos olisin jo silloin tiennyt sen, mihin erityisherkkyyteen perehtymisen aloittava käsitykseni mukaan nykyisellään törmää varmimmin. En keksi mitään, mitä olisin selkeästi halunnut jättää kokematta, ja jonka olisin välttänyt pelkästään tietoisuudella erityisherkkyydestä.

Koen, että yksi suurimpia ongelmiani on ollut sopivien mallien puute. En ole tiennyt enkä aina edes uskonut, että yksi ihminen voisi olla kaikkea sitä, mitä minä koen olevani, ja kiinnostunut keskenään niin erityyppisistä asioista. Olen sovitellut itseäni erilaisiin lokeroihin, ja vaikka useimmat niistä ovat olleet jollakin tavalla sopivia, niin mikään niistä ei ole yksin vaikuttanut riittävän sopivalta pidemmän päälle. Ne ovat vaikuttaneet ainakin osittain jopa keskenään ristiriitaisilta. Kaikki nuo yritykset lokeroida itseni ovat kuitenkin antaneet minulle jotain, ja ilman niitä kaikkia en olisi nyt se, joka olen.

Olen hieman huolissani viimeaikaisen erityisherkkyyskeskustelun yksipuolisuudesta. Epäilen, että se voi antaa kuvan erityisherkistä joukkona, jolla on enemmän yhteistä kuin sillä oikeasti on, ja saada erityisherkkyyden näyttämään liikaa omalta lokeroltaan. Se taas voi vaikeuttaa erityisherkkyyden tunnistamista sekä itsessä että muissa. Siitä ei kuitenkaan voine syyttää äänessäolijoista muita kuin korkeintaan niitä, jotka kirjoittavat tai puhuvat ammattinsa puolesta, ja joilta kenties voisi siksi odottaa enemmän objektiivisuutta ja laajempaa näkökulmaa.

Parempien ideoiden puuttuessa haastan kaikki nykyiseen erityisherkkyyskeskusteluun kriittisesti suhtautuvat erityisherkät jakamaan ajatuksiaan tavalla tai toisella, vaikka sitten anonyymisti internetissä.

- Mithrandir

Etsi asiasanoilla
Uusimmat
bottom of page