top of page

Herkkä mutta tyly

Poimintoja The Captain's Pod HSP S.O.S -jaksosta ´Sensitive But Rude´ http://thecaptainspod.libsyn.com/hsp-sos-3-sensitive-but-rude

Vaikka me erityisherkät olemme yleensä ihan mukavia, muista aidosti välittäviä ja empaattisia, on meidän ajoittain vaikea tulla toimeen keskenämme, ymmärtää toisia ihmisiä tai tulla ymmärretyksi.

Se, että olet erityisherkkä/sensitiivinen, ei tarkoita, että olet aina hienotunteinen/sensitiivinen. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Michellen sanoin 'se ei ole kaunis näky, kun erityisherkkä on pois tasapainosta'. Jos et pidä huolta jaksamisestasi ja säännöstele ärsykemäärää (yksittäisissä tilanteissa tai pitkällä aikavälillä), muutut todennäköisesti ärtyneeksi, kiukuttelevaksi ja ylireagoivaksi. Eli mahdollisesti täysin todellisen luonteesi ja tavanomaisen käyttäytymisesi vastakohdaksi ja annat sinua paremmin tuntemattomalle itsestäsi melko huonon vaikutelman.

Saatat myös vaipua ajatuksiisi prosessoimaan jotain asiaa tai sulkeutuaksesi ympäristön ärsyketulvalta. Vaikutat tällöin helposti poissaolevalta ja ilmeesi näyttää muiden mielestä happamalta, ylimieliseltä, epäsosiaaliselta tai tyytymättömältä. Silloinkin, kun itseasiassa olet oloosi tyytyväinen ja viihdyt tilanteessa 'omassa kuplassasi'. Michelle käyttää tästä ilmeestään nimeä 'Resting Bitch Face' (suomennos saattaa mennä ihan pieleen, mutta kokeillaan: 'seisahtuneen nartun naama'. Linkki haastattelussa mainittuun, Resting Bitch Face -videoon alla).

Keskustelutilanteissa prosessoit käsiteltävää aihetta monitasoisen perusteellisesti ja ajatuksesi saattavat juosta nopeasti aiheeseen liittyvistä asioista toiseen ja takaisin. Suustasi voi tulla ulos muiden mielestä asiaan kuulumattomia ajatuksia, kommentteja tai kysymyksiä ja he saattavat ajatella, että et ole lainkaan tilanteessa mukana, kiinnostunut läsnäolijoista tai aiheesta. Tosiasiassa olet hyvinkin syvällä tilanteessa, mutta ajatuksissasi hyvin pitkällä - et vain huomaa selittää ajatuskulkuasi muille.

Varsinkaan introvertit erityisherkät eivät pidä pinnallisesta jutustelusta tai tapahtumista (polttarit, vauvakutsut jne.). Teeskennelty kiinnostus, hassut rituaalinomaiset tai nolot tehtävät ja merkityksetön jutustelu tyhjänpäiväisistä asioista ovat todennäköisesti mielestäsi rasittavia. Tämä näkyy yleensä naamastasi. Kieltäytyminen näistä tapahtumista taas leimaa sinut helposti tylsäksi tyypiksi. Todellinen tutustuminen ja merkityksellisistä asioista käytävä syvällinen keskustelu on sen sijaan mielestäsi kiinnostavaa.

Michelle kertoo haastattelussa, että hänellä oli nuorempana tapana avoimesti (ja heti) kertoa mielipiteensä ja tuntemuksensa. Ihmiset kuitenkin usein kavahtivat saadessaan liian aikaisin liian syvällistä informaatiota. Tästä reaktiosta ja saamastaan palautteesta johtuen Michelle kokee, että hänen on nyt vanhempana varmistettava luottamus keskustelukumppaneihinsa ennen kuin hän uskaltaa avautua tai kertoa mielipiteensä.

Erityisherkille on tyypillistä paneutua pieniltä vaikuttaviin asioihinkin hyvin perinpohjaisesti, niin että siihen saattaa kulua useita tunteja tai päiviä. Michellen esimerkki oli vanha hame, jonka valmistajan huomatessaan hän muisti tämän olleen syytettynä epäeettisestä tuotannosta. Michelle käytti useita tunteja netissä asian selvittämiseen ja analysoidakseen voiko hän enää tuota hametta käyttää. Ulkopuolisesta tällainen ajattelun ja analysoinnin määrä on usein käsittämätöntä ja näännyttävää. Varsinkin, jos siitä joutuu kuuntelemaan selostusta.

Erityisherkkä saattaa käyttää intuitiivisuuttaan niin, että toisten on sitä vaikea ymmärtää. Näet tai vaistoat mielessäsi kokonaistilanteen tai seuraukset ja teet päätöksiä tai järjestelyjä sen perusteella toisten puolesta jo etukäteen. Tällä tavalla riistät kuitenkin toiselta oikeuden omaan päätöksentekoprosessiin ja saatat vaikuttaa tylyltä tai epäkohteliaalta. Kontrollointitarpeen taustalla on halu "suojella" muita ihmisiä ja välttää konflikteja, eli tarkoituksesi on hyväntahtoinen. Pitää kuitenkin muistaa, että oletuksemme ja kuvitelmamme tapahtumien kulusta tai muiden ihmisten tarpeista tai haluista eivät aina osu oikeaan.

Joissain tilanteissa erityisherkkä voi vaikuttaa ulkopuolisesta täysin tunteettomalta ja epäempaattiselta. Esimerkkinä Michelle mainitsee oppilaan (Michelle on opettaja), joka on voimakkaan kiukun tms. tunnekuohun vallassa - vahvan empatiakyvyn kautta erityisherkkä voi vaistota, että parasta lopputuloksen kannalta on antaa henkilön käydä läpi ja kohdata tunnekuohu ilman, että kukaan lohduttaa tai yrittää tyynnytellä.

Erityisherkän on usein helppo ystävystyä, mutta ystävyyssuhteiden säilyttäminen on vaikeaa. Michelle arvelee tähän olevan osasyynä se intensiteetti, joilla erityisherkkä lähtee uusiin tuttavuuksiin ja ystävyssuhteisiin. Ystävyyden alun "kuherruskuukausivaiheessa" yhteydenpito on tiivistä, syvällisiä ajatuksia jaetaan ja koetaan voimakasta yhteyttä. Tämän intensiivisen vaiheen muuttuminen tasaisemmaksi ystävyydeksi on useille erityisherkille, varsinkin elämyshakuisille, vaikea ymmärtää. He alkavat epäillä toimineensa väärin tai sanoneensa jotain, josta toinen on pahoittanut mielensä. Usein tästä seuraa jatkuvaa kyselemistä mikä on vikana ja toinen osapuoli hermostuu tähän kysely- ja epäilyvaiheeseen (ja alkaa mahdollisesti ottaa etäisyyttä), sillä hänen mielestään ei ole ollut mitään vialla, ystävyys on vain edennyt seuraavaan vaiheeseen.

Toinen reaktio erityisherkän taholta voi olla ystävyyssuhteen lopettaminen konfliktin pelossa. Tällöin erityisherkkä saattaa yllättäen lopettaa yhteydenpidon kokonaan luullessaan, että toinen osapuoli on suuttunut. Joskus intuitio osuu oikeaan ja jotain on oikeasti pielessä, mutta joskus ylianalysointi on se, joka aiheuttaa ongelmat.

Kun ystävyydessä pääsee tasaisen turvalliselle tuttuuden tasolle, voi ystävyys säilyä pitkistä eroista huolimatta yhtä syvänä. Tällöin vuosien eron jälkeenkin voidaan jatkaa suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Osapuolilla on ymmärrys siitä, että 'ei mitään uutisia on itseasiassa hyvä uutinen' eli ei oleteta tai odoteta yhteydenpitoa, mutta tiedetään olevamme ystäviä edelleen.

Itsensä tunteminen - jaksamisen ja levon tarve, reaktionsa, käytöksensä toisten silmin - on tärkeää, jotta voi tilanteen mukaan kertoa tulkintaohjeet tai tarvittaessa pyytää anteeksi tylyltä mahdollisesti vaikuttanutta käytöstään. Ei tarvitse muuttua toisenlaiseksi, mutta toisaalta huonoa käytöstä ei voi puolustella millään ominaisuuksilla. Täytyykin siis tuntea omat jaksamisen rajat ja reaktionsa ja käyttää tätä tietoa hyväkseen: mihin suostuu, mitkä ovat suostumisen seuraukset ja sen vaatima etukäteisvarautuminen (varaa aikaa rauhoittumiseen etukäteen ja palautumiseen jälkikäteen, mihin kannattaa lähteä, mikä pitää jättää väliin jne.).

Erityisherkkyys tai introversio ovat vain osa piirteitäsi, eivät hyviä tai huonoja, mutta auttavat itsetuntemuksessa: mikä on sinulle ominaista vuorovaikutustilanteissa, missä olet parhaimmillasi, mitä välttää, mihin kiinnittää huomiota, miten muut voivat sinut tulkita.

---

Haastattelun lisämateriaalit: Resting Bitch Face Clip

Suositeltu artikkeli “HSP Topics: The Challenge of Friendships” by Peter Messerschmidt

Lue ja kuuntele lisää:

Uusimmat
Etsi asiasanoilla
bottom of page