top of page

Itsetuntemuksen lisääminen

ERITYISHERKKYYDESTÄ - ELÄMYSHAKUINEN ERITYISHERKKÄ - INTROVERTTI VAI EKSTROVERTTI - PERSOONALLISUUSTESTEJÄ

 

 

Erityisherkkyydestä

Erityisherkillä (Highly Sensitive Person, HSP) on synnynnäisesti tavallista herkemmin reagoiva ja aistiärsykkeitä syvällisesti prosessoiva hermojärjestelmä. Erityisherkkyys voi olla fyysistä (aistiherkkyys ja muu kehollinen herkkyys), sosiaalista (vuorovaikutustilanteet, empatia, intuitio, tunneäly) tai psyykkistä (tunneherkkyys, luovuus). Tämä jaottelu vaihtelee eri lähteissä ja yhteyksissä.

 

Erityisherkästä ihmisestä lyhyesti

Erityisherkkyyden kuvaus yhdistyksen sivuilla

Yle AamuTV 22.4.2014: Erityisherkkyys on vielä tuntematon käsite

Headsted: Mitä on erityisherkkyys (Elaine N. Aron kertoo, suomeksi tekstitetty video)

Radio Suomi, Ajantasa 11.4.2014: Kun pienet asiat tuntuvat suurilta (alkaa kohdassa 07:00)

Radio Helsinki, Vaiheessa 26.3.2014: Erityisherkkyys
Tuntosarvekas-blogi: Mitä erityisherkkyys on

Peter Messerschmidt: The Highly Sensitive Person or HSP: What Exactly IS that?

 

Erityisherkkyys ei siis tarkoita allergiaa tai yliherkkyyttä, eikä erityisherkkä ihminen ole oletusarvoisesti hauras, heikko tai emotionaalisesti epävakaa.

Tieteellisissä tutkimuksissa erityisherkkyydestä käytetään termiä "sensory processing sensitivity", suomennettuna "aistitiedon käsittelyn herkkyys" (Elainen N. Aron: Erityisherkkä ihminen).


Olennaista sopivan vireystason ylläpitämisessä ja saavuttamisessa on tutustuminen erityisherkkyyden piirteisiin ja ilmenemismuotoihin. Omannäköisen elämäntyylin, itselle sopivan ärsykekuormituksen ja energian lähteiden löytämisessä apuna voi olla myös muiden persoonaan liittyvien temperamenttipiirteiden tunnistaminen esim. erilaisten persoonallisuustestien avulla.

 

 

Elämyshakuinen erityisherkkä, HSS >

 

Ekstrovertti, introvertti vai ambivertti >

 

Persoonallisuustestejä >

 

Elämyshakuinen erityisherkkä

HSS (High Sensation Seeker) + HSP, elämyshakuinen erityisherkkä

Erityisherkkä ihminen voi olla myös elämyshakuinen, helposti rutiineihin ja toistuviin kuvioihin kyllästyvä tai turhautuva. Erityisherkän elämykset eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita extreme-lajien harrastamista tai äärimmäisten elämysten ja adrenaliiniryöppyjen hakua; elämyshakuinen erityisherkkä kaipaa kuitenkin elämäänsä vaihtelua, matkustelee uusiin paikkoihin, vaihtaa impulsiivisesti työpaikkaa, aloittaa uusia harrastuksia jne.


Erityisherkkyys aiheuttaa kuitenkin tarpeen päästä palautumaan ja rauhoittumaan jännitystä tai ylivireyttä aiheuttavien seikkailuiden jälkeen tai joskus yllättäen kesken kaiken. Haasteena onkin usein juuri innostumisen ja jaksamisen tasapainottaminen. Tämä yhdistelmä on usein myös melko haastavaa ulkopuolisen tulkita.

 

The Highly Sensitive Person Who Is Also A High Sensation Seeker (sivuilla myös HSS-testi)

 
Introvertti, ekstrovertti, ambivertti

Elaine Aronin arvion mukaan erityisherkistä on n. 70% introvettejä, mutta moni meistä tunnistaa itsessään myös ektrovertin, riippuen omasta vireystilasta, olosuhteista tai tilanteesta. Tämä on usein hämmentävää sekä itselle ja ympäristölle. Tällaista ihmistä saatetaan pitää ailahtelevaisena tai ylimielisenä.

 

Etenkin työelämässä suositaan ekstroverttien kommunikointitapaa, mutta introvertit ovat saaneet myös näkyviä puolestapuhujia - introvertit eivät välttämättä olekaan ujoja, ylimielisiä ihmisvihaajia tai hankalia työtovereita.


Työpiste:  Hiljaisia tyyppejä tarvitaan työpaikoilla

TED TALK, Susan Cain: The Power of Introverts (suomenkielinen tekstitys)

Introvertit.net

 

Peter Messershcmidt: Introversion, Extraversion and the Highly Sensitive Person

Adam Grant: 5 Myths about Introverts and Extraverts at Work
Lisa Evans: Should Office Culture Change To Accommodate Introverts?

Susan Cain and Marie Forleo: Networking For Introverts (video)

TheSavvyIntern: Workplace Introverts Unite! Your Time Has Come…

 

 

Persoonallisuustestejä

Introverttti/ekstrovertti-piirteen lisäksi voi olla mielenkiintoista tutkia ja tiedostaa muita käyttätytymis- tai reagointimallejaan mm. MBTI- tai enneagrammitestien avulla. Molemmat testit ovat tunnustettuja ja käytössä laajasti, myös työelämässä, yritysten henkilöstön kehitysohjelmissa.

 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
"MBTI-analyysi perustuu psykologi Carl Jungin 1920-luvulla julkaistuihin ajatuksiin, ja se on kehitetty 1940-luvulla. Erilaisia luonnetestejä on olemassa paljonkin: MBTI on yleisimpiä, ja sillä on vankka tieteellinen pohja.

Analyysi luokittelee ihmiset neljän ominaisuuden perusteella. Yhdistelmistä syntyy 16 luonneluokkaa. Ominaisuudet ovat:

* Ulospäinsuuntautunut (E) – Sisäänpäinkääntynyt (I)

* Käytännöllinen (S) - Intuitiivinen (N)

* Looginen (T) - Tunteva (F)

* Järjestelmällinen (P) - Spontaani (J)

Päättäjätyypeillä korostuvat T ja J, luovilla tyypeillä N ja P, realisteilla S ja J sekä hengenluojilla E ja F."

(Talouselämä: Kun luonteet törmäävät)

 

Tee MBTI-testi (englanninkielinen)

Wikipedia: Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori

Talouselämä: Kun luonteet törmäävät

Vesa Routamaa, Tiina M. Hautala: Katse naamion taa - itsetuntemuksesta voimaa

 

The Myers-Briggs Foundation

 

 

Enneagrammi

Persoonallisuusenneagrammi (usein vain enneagrammi) on yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu, jonka pohjana käytetään G. I. Gurdjieffin opetuksessaan esiintuomaa enneagrammisymbolia. Teoria on luotu tukemaan itsetutkiskelua, helpottamaan yksilöiden välistä ymmärrystä sekä kommunikaatiota ja ensisijaisesti lisäämään suvaitsevaisuutta. (Lähde: Wikipedia)

 

Enneagrammi perustuu ihmisten erilaisuuteen ja omasta tyylistä johtuvaan käyttäytymiseen. Jokainen meistä on oppinut jo lapsuudessaan perusstrategian, jonka avulla olemme saaneet turvallisuutta ja selviytymiskokemuksia perheen piirissä ja muissa kohtaamissamme tilanteissa. Tätä lapsuudessa omaksumaamme selviytymisstrategiaa me sovellamme myös myöhemmin elämässämme eri tilanteissa. Nämä strategiat ilmenevät enneagrammin yhdeksänä tyylinä. Enneagrammi on oman persoonan kehittämisen ja kasvun väline, jonka kautta opimme vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja ja huomaamme oman tyylimme vahvuudet ja vahvuuksien ylikäytön. Alamme ymmärtää paremmin myös toisten ihmisten käyttäytymisen erilaisuutta. (Lähde: www.enneagram.fi, Suomen ennegrammi ry)

 

Enneagrammi ja ihmisen mieli, osa 1

Namaste.fi: Mikä enneagrammi on?

Suomen enneagrammiyhdistys ry

Enneagrammi-testi (englanninkielinen)

The Enneagram Institute
 

 

Personality Junkie: Correlations for the Myers-Briggs/MBTI & Enneagram Types

 

 

 

  

Erityisherkkäkin on yksilö; herkkyydet ja niiden voimakkuus vaihtelevat ihmisestä toiseen, mutta myös elämän eri vaiheissa kokemusten ja tietoisesti tehtyjen valintojen kautta.

Erityisherkkyyden lisäksi myös muut temperamenttipiirteet muokkaavat osaltaan meistä jokaisesta omanlaisia olentoja.

 

Käsittelen tässä osiossa myös joitain terveyteen liittyviä aiheita sekä kehon ja mielen yhteyttä.

HSP - Suomen erityisherkät ry

 

Erityisherkkyys voimavaraksi yhdistyksen tuella, tutustu yhdistyksen toimintaan.

AHDISTUNEISUUS

 

Erityisherkkä on voinut elää koko elämänsä ahdistuneena, eikä siten edes tiedosta ahdistuksen vaikutusta elämäänsä tai osaa kuvitella millaista on elämä ilman ahdistustilaa tai -oireita.

Ahdistusoireissa on paljon samoja tuntemuksiakuin mitä me erityisherkät koemme ylikuormitustilassa. Vaikea sanoa mikä on syy ja mikä seuraus, hsp herkistää ahdistukselle ja/vai ahdistus pahentaa reaktiivisuutta.


Ahdistuneisuus

 

 

bottom of page