top of page

Itsetuntemuksen lisääminen testi


ERITYISHERKKYYDESTÄ - ELÄMYSHAKUINEN ERITYISHERKKÄ - INTROVERTTI VAI EKSTROVERTTI - PERSOONALLISUUSTESTEJÄ

 

 

Erityisherkkyydestä


15 px Erityisherkillä ihmisillä (Highly Sensitive Person, HSP) on tavallista herkemmin reagoiva ja aistiärsykkeitä tarkasti ja syvällisesti prosessoiva hermojärjestelmä. Kyseessä on synnynnäinen, normaali psykofyysinen ominaisuus, jota esiintyy eriasteisena noin 15 - 20 prosentilla ihmisistä. Tieteellisissä yhteyksissä erityisherkkyydestä käytetään termiä "sensory processing sensitivity", suomennettuna "aistitiedon käsittelyn herkkyys" (termin suomennos: Elaine N. Aron: Erityisherkkä ihminen).

 

Yksinkertaistettuna esimerkkinä voisi sanoa, että erityisherkän ihmisen näkökyky ei ole parempi kuin muilla, mutta hän huomaa enemmän ja analysoi huomioitaan tarkasti - sekä tietoisesti että tiedostamattaan.


14 px Erityisherkkyys voi olla

  • fyysistä: aistiherkkyys (näkö, kuulo, haju, tunto, maku) sekä muu kehollinen herkkyys (esim. tuntemukset verensokeritasapainosta, hormonivaihteluista tai säätilan muutoksista, herkkyys lisäaineille, lääkeaineille tai stimulanteille)

  • sosiaalista: vuorovaikutustilanteet, ilmapiiri, empatia, intuitio, tunneäly 

  • psyykkistä: tunneherkkyys, luovuus

  • henkistä: arvot, intuitio.

Kahta täysin samanlaista erityisherkkää ei ole olemassa, sillä herkkyyksien painottuminen, voimakkuus ja kokemukset ovat yksilöllisiä, riippuen mm. muista temperamenttipiirteistä, elämänkokemuksista, ympäristön ja elämäntilanteen kuormittavuudesta sekä kyvystä ja mahdollisuudesta huomioida omat tarpeensa.

 

Erityisherkkyys ei siis tarkoita allergiaa tai yliherkkyyttä, eikä erityisherkkä ihminen ole oletusarvoisesti itkuinen, emotionaalisesti epävakaa, hauras tai heikko. Erityisherkkyys ei myöskään ole sairaus tai oireyhtymä.


Synnynnäisenä, biologisena ominaisuutena erityisherkkyydestä ei voi oppia pois, eikä sitä voi halutessaan sytyttää tai sammuttaa.

 

 

Erityisherkän elämää -esite (pdf)

Erityisherkästä ihmisestä lyhyesti (pdf)

Erityisherkkyyden kuvaus yhdistyksen sivuilla

Yle AamuTV 22.4.2014: Erityisherkkyys on vielä tuntematon käsite

Headsted: Mitä on erityisherkkyys (Elaine N. Aron kertoo, suomeksi tekstitetty video)

Radio Suomi, Ajantasa 11.4.2014: Kun pienet asiat tuntuvat suurilta (alkaa kohdassa 07:00)

Radio Helsinki, Vaiheessa 26.3.2014: Erityisherkkyys

Peter Messerschmidt: The Highly Sensitive Person or HSP: What Exactly IS that?

Herkkyystesti

Ilse Sandin HSP-testi

 

 

Erityisherkkyys ei näy päällepäin


Open Sans Body M: Erityisherkkyys on monella tavalla elämää rikastuttava ja vahvuuksia tuova ominaisuus, mutta kääntöpuolena on aistitulvasta johtuva hermoston ylivire ja ylikuormittuminen. Erityisherkän reagointi ärsykkeisiin voi olla ulospäin hyvin huomaamatonta, vaikka hän kokee kehossaan hyvinkin voimakkaita tuntemuksia (esim. huimausta, sisäistä tärinää, pahoinvointia).

 

Olennaista ärsykekuorman säätelyssä ja sopivan vireystason ylläpitämisessä on tutustuminen omaan erityisherkkyyteensä. Itselle sopivan elämäntyylin, hallittavissa olevan ärsyketason ja energian lähteiden löytämisessä apuna voi olla myös muiden omaan persoonaan liittyvien temperamenttipiirteiden tunnistaminen esim. erilaisten persoonallisuustestien avulla.

 

 

Elämyshakuinen erityisherkkä, HSS >

 

Ekstrovertti, introvertti vai ambivertti >

 

Persoonallisuustestejä >

 

 

---

 

Lisää tietoa itsetuntemuksesta >

Liikaa tietoa itsetuntemuksesta? >

  

Erityisherkkäkin on yksilö; herkkyydet ja niiden voimakkuus vaihtelevat ihmisestä toiseen, mutta myös elämän eri vaiheissa kokemusten ja tietoisesti tehtyjen valintojen kautta.

Erityisherkkyyden lisäksi myös muut temperamenttipiirteet muokkaavat osaltaan meistä jokaisesta omanlaisia olentoja.

 

Käsittelen tässä osiossa myös joitain terveyteen liittyviä aiheita sekä kehon ja mielen yhteyttä.

Lataa esite täältä >

Erityisherkkyys mediassa

 

Erityisherkän elämää -facebook-sivulla mm. lista linkkeineen tv- ja radio-ohjelmiin sekä artikkeleihin.

HSP - Suomen erityisherkät ry

 

Erityisherkkyys voimavaraksi yhdistyksen tuella, tutustu yhdistyksen toimintaan.

AHDISTUNEISUUS

 

Erityisherkkä on voinut elää koko elämänsä ahdistuneena, eikä siten edes tiedosta ahdistuksen vaikutusta olotilaansa tai osaa kuvitella millaista on elämä ilman ahdistustilaa tai -oireita.

 

Vaikea sanoa mikä on syy ja mikä seuraus, erityisherkkyys herkistää ahdistukselle ja/vai ahdistus pahentaa reaktiivisuutta.

 

Ahdistuneisuusoireissa on kuitenkin paljon samoja tuntemuksia kuin mitä me erityisherkät koemme ylikuormitustilassa.

 

Ahdistuneisuus >

 

 

bottom of page