Erityisherkkyyden fyysinen ulottuvuus

Erityisherkkyys on psykofyysinen ominaisuus, eli siinä on sekä mielen (psyyke) että kehon (fysiologinen ja fyysinen) ulottuvuus. Nämä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan vaikuttavat toinen toisiinsa. Lisäksi oman yksilöllisen mausteensa erityisherkkyyskokemukseen tuo vuorovaikutus sosiaalisen ympäristön kanssa. Erityisherkkyydessä nämä ulottuvuudet ovat tavallista voimakkaammin yhteydessä toisiinsa. Erityisherkkyys ei siis ole synnynnäisenä ominaisuutena vain persoonallisuuteen vaikuttava temperamenttipiirre, vaan siihen liittyy myös fysiologisia ominaispiirteitä ja vaikutuksia. Kuuntele äänite erityisherkkyyden fyysisestä ja fysiologisesta ulottuvuudesta. Eevi Minkkinen ja Tuula Ahde kesku

Erityisherkkä konfliktissa

On varsin tyypillistä, että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja. Välttely on kuitenkin lyhyen tähtäimen ratkaisu, jonka seurauksena voi olla esimerkiksi epätasa-arvoiset ihmissuhteet kokemus siitä, että ei tule kuulluksi työpaikalla sisäinen hämmennys ja itsetunnon huonontuminen patoutuneiden tunteiden aiheuttamat terveysongelmat tai (passiivis-)aggressiivinen käytös. Hyväksyvässä suhteessa ja ympäristössä on tilaa ja turvallista käsitellä erimielisyyksiä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia ilman vähättelyä. Lapsuuden kodista saadulla riitelyn ja sopimisen mallilla on iso merkitys. Konfliktin tapahtuessa Reaktiomallisi saattaa olla erilainen eri ihmisten kanssa tai eri tilanteissa, mutta

Etsi asiasanoilla
50 viimeisintä
Uusimmat
RSS Feed

© 2014-2020 by Erityisherkän elämää

  • Wix Facebook page
  • Pinterest App Icon